skip to Main Content

Derde IC Café opent zijn deuren

Op 15 april wordt het eerste IC-café in de regio Ede e.o.  georganiseerd. Dit café is een ontmoetingsplek waar voormalig IC-patiënten en hun familie, lotgenoten ontmoeten en kunnen praten over hun ervaringen betreffende de periode van ernstig ziek zijn, de opname op de IC-afdeling, maar ook over de periode daarna. Aan een dergelijk lotgenotencontact blijkt uit gesprekken met voormalig IC-patiënten en hun naasten duidelijk behoefte te zijn; een dergelijke ontmoetingsplek was er tot op heden nog niet.

Bij dit eerste IC-café is het centrale onderwerp de klachten die mensen kunnen ervaren na een IC-opname. Deze klachten worden tezamen het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) genoemd.

Locatie van het IC-café is:
T-café in de Troubadour
Zandstraat 36
3901CM
Veenendaal

Inloop vanaf 19:00 uur, start programma om 19:30 uur.

Toegang tot het IC-café is gratis en inschrijving is niet nodig.
Back To Top