skip to Main Content
Geluiden Op De IC In De Media

Geluiden op de IC in de media

Op 24 augustus is er aandacht besteed aan het promotieonderzoek van Rohan Joshi van de TU Eindhoven, in samenwerking met de neonatale intensive care van het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Zowel op de NOS app, het Radio 1 Journaal en in het NOS TV journaal  werd aandacht besteed aan het teveel aan geluiden door alarmen van infusen, apparaten en monitoren en de “alarmvermoeidheid” die daardoor optreedt bij verpleegkundigen. Rohan Joshi onderzocht honderdduizenden alarmen en wist met slimme algoritmes die alarmen er uit te filteren waarop IC-verpleegkundigen direct moeten reageren. De NOS besteedde ook aandacht aan wat al die honderden geluiden per dag voor patiënten en naasten betekent, want de geluidsoverlast speelt zowel op de Intensive Cares voor pasgeboren, voor kinderen en volwassenen. Voor patiënten en naasten heeft het nadelige effecten op korte termijn (vergroot de kans op delier) en langere termijn, zoals de psychische en cognitieve gevolgen  van PICS.
Radio 1 journaal: vanaf 16.05 min
NOS journaal: vanaf 14.13 min
Back To Top