skip to Main Content

Vacature algemeen bestuurslid stichting FCIC

Patiënten, IC-professionals en wetenschappers bundelen krachten in stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC) Jaarlijks komen ruim 80.000 mensen in Nederland op de Intensive Care (IC) waarvan ca 90% overleeft. Echter, voormalige IC-patiënten kunnen naderhand lichamelijke, cognitieve en psychische klachten blijven houden. Door de kritieke ziekte of aandoening, maar ook door de traumatische ervaring van de IC-opname. Jaren later kunnen de klachten nog bestaan. Het doel van stichting FCIC is:
‘’Samen de impact van een IC opname beperken’’

Het huidige bestuur van FCIC, met daaronder de patientorganisatie IC Connect, bestaat uit zes leden. Zij voelen zich zeer betrokken bij de stichting en hebben affiniteit met de intensive care en de gevolgen hiervan, beroepsmatig en/of privé. Het bestuur wordt hierbij gesteund door diverse Commissies en Werkgroepen.
Een rol als bestuurslid bij stichting FCIC is vrijwilligerswerk en kent een zittingstermijn van drie jaar met de mogelijkheid tot een tweede termijn. De functie, die een HBO – Academisch denk- en werkniveau vraagt, neemt gemiddeld acht uur per week in beslag.

Doel:

Algemeen bestuurslid met als specialisme voorbereiden van beleidsvoorstellen en subsidieaanvragen, ledenwerving, PR, fondsenwerving, management- en organisatiekennis.

Taken:

• Neemt actief deel aan het bestuur en de bestuursvergaderingen;
• Bepaalt mede het door het bestuur gevormde beleid;
• Neemt een aanjaagrol in het maken en uitvoeren van een plan van aanpak op bovengenoemde terreinen.
• Vertegenwoordigt in voorkomende gevallen de organisatie naar buiten toe
• Verder ontwikkelen en realiseren van de meerjarenstrategie.
• Het actief meedenken over de strategie hoe het aantal giften en donaties vergroot kan worden zodat nog meer patiënten een stap kunnen zetten richting herstel of het hebben van een aangenaam leven
• Het benaderen van donateurs, bedrijven en organisaties die op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen een bijdrage willen leveren aan de doelen van de Stichting
• Het organiseren van subsidierondes
• Eventuele andere voorkomende werkzaamheden

Gevraagde competenties:

• Vanuit opleiding en ervaring in staat om op strategisch en tactisch niveau te adviseren op het gebied van ledenwerving, fondsenwerving, inkomstenwerving.
• Verbondenheid met de doelgroepen van FCIC en IC Connect en de bereidheid om zich in de organisatie te verdiepen;
• Analytisch sterk en levert van daaruit een belangrijke bijdrage aan het door ontwikkelen van de ingezette strategische koers
• Contactuele en samenwerkende vaardigheden
• Heeft een relevant netwerk en is bereid dit in te zetten

Tijdsbesteding:

Deelname aan de maandelijkse bestuursvergadering en twee beleidsmiddagen.
Gemiddeld zal dit ongeveer 8 uur per week.
Daarnaast is het bestuurslid vanuit zijn/haar specialisme ook sparring partner van de voorzitters en overige bestuursleden.

Wij bieden:

• Zinvol en verantwoordelijk vrijwilligerswerk
• Kleine, maar betrokken organisatie;
• Reiskostenvergoeding;
• Onkostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten uit hoofde van de taak;
• Vacatiegeld voor bijgewoonde bestuursvergaderingen
• Scholing en cursussen vanuit PGO support
• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, mede door een breed aanbod van trainingen en
opleidingen mede vanuit PGO Support.

Heb je een WW-uitkering en wil je vrijwilligerswerk gaan doen? Dan mag dat. Vrijwilligerswerk is een goede manier om werkervaring op te doen. En om je sociale contacten te onderhouden.

FCIC en IC Connect vinden inclusie zeer belangrijk. Vandaar dat mannen, vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en vooral ook mensen die zelf een beperking hebben van harte welkom zijn om te reageren op deze vacature.

Meer informatie?

www.fcic.nl en www.icconnect.nl

Voor meer informatie over de functie als bestuurslid kan contact worden opgenomen met
Lilian Vloet voorzitter, voorzitter@fcic.nl
0653981819

Back To Top