skip to Main Content

Vacature: Voorzitter IC Connect, tevens bestuurslid FCIC

In verband met het vertrek van de huidige voorzitter van IC Connect, zijn wij opzoek naar een nieuwe voorzitter die tevens algemeen bestuurslid FCIC is.

IC Connect, de patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC-patiënten en naasten is onderdeel van stichting FCIC en valt onder hetzelfde bestuur. De voorzitter van IC Connect is ook algemeen bestuurslid van FCIC. Deze onderlinge verbondenheid maakt dat FCIC en IC Connect een unieke positie in Nederland hebben. Hierdoor kunnen wij immers zowel het perspectief van IC-professionals, onderzoekers, patiënten en naasten inbrengen in al onze activiteiten. Dat maakt ons effectief in onze lobby voor onze speerpunten: bekendheid van PICS en PICS-F, goede IC-nazorg en revalidatie voor IC-patiënten en naasten en familie gerichte IC-zorg.

Het bestuur van FCIC bestaat uit zes leden, die beroepsmatig of als voormalig patiënt of naaste betrokken zijn met de IC-zorg. Het bestuur wordt gesteund door diverse Projectgroepen en Commissies.

Iedereen die bij FCIC en IC Connect betrokken is, doet dat als vrijwilliger.

De zittingstermijn voor een bestuurslid is drie jaar, met de mogelijkheid tot tweemaal verlengen, met een maximum van negen jaar.

Deze functie vraagt een HBO- of academisch denk- en werkniveau. Het is een must dat je zelf een voormalig IC-patiënt, naaste of nabestaande bent.
De functie komt vacant per 1 januari 2022.

Taken:

Je bent verantwoordelijk voor de voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging, de drie wettelijke taken voor patiëntenorganisaties die jaarlijks worden vastgelegd in het Activiteitenplan FondsPGO, waarvoor het ministerie van VWS subsidie verleent.
Je geeft leiding aan de Social Media groep en stuurt de vrijwilligerscoörinatoren aan.
Je brengt het patiënten en naastenperspectief in bij wetenschappelijk onderzoek en richtlijnen en staat in contact met besturen van wetenschappelijke verenigingen, andere patiëntenorganisaties, de Patiëntenfederatie, Hogescholen en universiteiten en relevante zorggremia.
Je draagt bij aan de professionalisering van FCIC en IC Connect en zoekt daarvoor samenwerking met PGOSupport.
Als voorzitter ben je het gezicht van IC Connect en ben je in staat om te gaan met pers en publiciteit.
Daarnaast ben je als voorzitter IC Connect ook algemeen bestuurslid FCIC en draag je bij aan het opstellen en uitvoeren van het beleid van FCIC.

Gevraagde competenties:

Onze ideale kandidaat is een teamplayer met toekomstvisie, die kan enthousiasmeren en sociaal vaardig is. Ook buiten de wereld van de IC weet je nieuwe verbindingen tot stand te brengen, zoals met zorggremia, andere patiëntenorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Je bent een netwerker, neemt daardoor een breed netwerk mee en vindt goed de weg binnen de zorgsector.
Belangrijke vaardigheden voor de voorzittersfunctie zijn samenbindend vermogen, leiderschap, doorzettingsvermogen, strategisch denken, goede presentatie- en uitdrukkingsvaardigheden. Je bent in staat je eigen IC-ervaring om te zetten in een toekomstvisie voor alle IC-patiënten en naasten.

Tijdsbesteding:

Deelname aan de maandelijkse bestuursvergadering en twee beleidsmiddagen per jaar.
Gemiddeld zal dit 10-15 uur per week zijn.

Wij bieden:

• Zinvol en verantwoordelijk vrijwilligerswerk
• Jonge, maar impactvolle organisatie
• Samenwerking binnen een betrokken en bestuur en met actieve projectgroepen
• Reiskostenvergoeding
• Onkostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten uit hoofde van de taak
• Vacatiegeld voor bijgewoonde bestuursvergaderingen
• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, door een breed aanbod van trainingen en
opleidingen vanuit PGO Support.

Heb je een (WIA)-uitkering en wil je vrijwilligerswerk gaan doen? Dan mag dat. Wij vertellen je er meer over. Vrijwilligerswerk is een goede manier om werkervaring op te doen. En om je sociale contacten te onderhouden.

FCIC en IC Connect vinden inclusie zeer belangrijk. Vandaar dat mannen, vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en vooral ook mensen die zelf een beperking hebben van harte welkom zijn om te reageren op deze vacature.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met
Lilian Vloet voorzitter, voorzitter@fcic.nl
065398181

Back To Top