IC Café Roermond

Datum: 9 november 2022
Tijd: 18:45 - 21:00
Locatie: Laurentius Ziekenhuis, Mgr. Driessenstraat 6, Roermond

Een IC-opname is een ingrijpende periode waarin een patiënt ernstig ziek is. Na de IC-periode kunnen er veel vragen en klachten optreden. Het IC-Café is een platform om ervaringen en kennis uit te wisselen op weg naar herstel.

Het IC-nazorgteam van het Laurentius Ziekenhuis organiseert op 9 november van 18.45 tot 21.00 uur samen met patiëntenorganisatie IC Connect en FCIC wederom een IC-Café voor (voormalig) patiënten en hun familie. Dit keer is het thema PICS en PCIS-F, ofwel het Post Intensive Care Syndroom (-Familie). De bijeenkomst vindt plaats in de Maaszaal in het Laurentius Ziekenhuis.

Het programma

De avond wordt ingeleid door een ervaringsdeskundige en/of een professional. Bezoekers van het IC Café komen in contact met andere voormalig IC-patiënten en hun naasten. Ze delen ervaringen en adviezen met elkaar. Informatieverstrekking, gezelligheid en emoties gaan daarbij hand in hand. De deelnemers aan het IC Café ervaren dit doorgaans als zeer waardevol: zowel het ontvangen als geven van steun aan elkaar kan helend zijn. Voor de IC-professionals is het IC Café een plek waar ze feedback kunnen krijgen op de IC-zorg. Omdat voor de verschillende thema’s sprekers uit het ziekenhuis (bijvoorbeeld psychologe, maatschappelijk werker) worden uitgenodigd, komen ook deze professionals in contact het Post Intensive Care Syndroom en de ervaringen van patiënten en naasten.

Deelname is gratis. Wel ontvangen wij voorafgaande graag uw aanmelding via Laurentius Ziekenhuis Roermond – Intensive Care (IC)-Café in Laurentius

Programma

18.45 inloop
19.00u welkomstwoord door intensivist
19.15u Presentatie PICS/ PICS F
19.45u Ervaringsdeskundigen /Lotgenoten contact
21.00u Afsluiting

Back To Top