Management en organisatie taken:

  • Fondsenwerving (digicollect)
  • Ledenwerving
  • Subsidie aanvragen voorbereiden

Informatie:

Algemeen bestuurslid IC Connect
bestuur@icconnect.nl

Back To Top