skip to Main Content

Een ingrijpende gebeurtenis, zoals een IC opname, zet je leven compleet op zijn kop. De gebeurtenis kan lichamelijke, psychische, financiële en juridische gevolgen met zich meebrengen.

Iedereen gaat op zijn eigen manier om met zoiets emotioneels en ingrijpends. Soms vindt iemand het fijn om over zijn gevoelens te praten, maar anderen hebben meer behoefte aan ontspanning door te gaan sporten of een creatieve bezigheid zoals schilderen op te pakken. Soms is er nood aan professionele hulp of heeft iemand juist genoeg aan de steun en hulp van familie en vrienden. Het is vooral belangrijk dat je doet wat goed voelt voor jou. Het is daarnaast van belang dat je de afstand naar je ‘normale leven’ niet te groot laat worden. Een beetje grip op je leven geeft ook weer wat controle en zelfvertrouwen terug.

Naastensteun

Het is een grote steun om zeker tijdens de eerste dagen of weken na de heftige periode mensen om je heen te hebben die naar je verhaal luisteren, begrip tonen en een helpende hand bieden in praktische zaken, zoals het opstellen van brieven naar instanties. Het kan zijn dat je vanuit je omgeving niet de gewenste hulp ontvangt, Het is mogelijk dat u vanuit uw omgeving niet de gewenste hulp krijgt. In dat geval is het altijd mogelijk om Slachtofferhulp Nederland in te schakelen. Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland kunnen je de nodige emotionele steun bieden, maar ook ondersteuning bij de praktische zaken of in het geven van juridisch advies.

Professionele hulp

Vaak herstellen de meeste mensen uiteindelijk weer op eigen kracht en met behulp vanuit de omgeving. De stressgevoelens zullen dan langzaam maar zeker ook afnemen, waardoor ze niet meer belemmerd worden in hun persoonlijke leven. Dit geldt natuurlijk niet voor iedereen. Wanneer je na enkele weken nog steeds rondloopt met ernstige zorgen of gedachten en gevoelens van stress, is het verstandig om professionele hulp in te schakelen.

Ervaringsdeskundigen

Daarnaast kan het een enorme houvast bieden om met iemand in contact te komen die ook een opname op de Intensive Care heeft meegemaakt. Vanuit die ervaring kunnen zaken worden besproken zoals het herstel, wat er allemaal op je afkomt en wat in welke situatie behulpzaam kan zijn.

Zelfs maanden of jaren na de opname kunnen er nog steeds vragen, klachten of onzekerheden rond blijven spoken. Dan is het goed om te weten dat je altijd ergens terecht kan.

Back To Top