skip to Main Content

4 Jaar heeft Marianne Brackel haar ziel en zaligheid gestoken in het voorzitterschap van IC Connect. Ze zette PICS op de kaart en ijverde onvermoeid voor goede IC-nazorg. Begin dit jaar is ze opgevolgd door Daphne Bolman. In mei namen we officieel afscheid van Marianne.

“Het waren geweldige jaren waarin we de IC-patiënt en naasten een duidelijke positie hebben gegeven binnen onze gezondheidszorg. U kunt ons helpen met uw donatie. Voldoende donaties zijn voorwaarde voor de jaarlijkse subsidie van VWS. Uw donatie helpt ons om van vrijwilligersorganisatie te groeien naar een organisatie met betaalde medewerkers. En we kunnen nóg meer doen aan voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Dat doet recht aan onze grote, ernstig zieke achterban!” – Marianne

Neem ook afscheid van onze oud-voorzitter Marianne Brackel met een donatie aan Stichting FCIC en IC Connect!

Mijn gegevens

Naam
Nieuwsbrief
Back To Top