skip to Main Content
Datum/Tijd Evenement
21/02/2022
Hele dag
PICS/PICS-F
07/03/2022
Hele dag
Wat kunnen de gevolgen van een Ic opname zijn financieel?
St. Bethanië, Ede
16/05/2022
Hele dag
Hoe pak je het leven weer op na een IC- opname
19/09/2022
Hele dag
Delier
28/11/2022
Hele dag
Zingeving en kwaliteit van leven na een IC- opname
Back To Top