skip to Main Content

IC Café Regio Rijnmond: PICS/PICS-F

Datum/Tijd
28/06/2022
19:30 - 21:30

Locatie
IC café Rijnmond


Het IC Café wordt georganiseerd door en voor voormalig IC patiënten en hun naasten in samenwerking met professionals. Aan de hand van diverse thema’s kunnen we dieper ingaan op de uitdagingen na een IC opname. Bij deze bijeenkomsten willen we informatie- verstrekking en gezelligheid hand in hand laten gaan. De avond wordt ingeleid door een ervaringsdeskundige en/of een professional met een inleiding over een bepaald thema, zoals PICS, Delier of andere voorkomende problemen. Het thema van deze editie is: Post Intensive Care Syndroom en Post Intensive Care Syndroom Familie.

Bezoekers van de IC Café kunnen in contact komen met anderen met soortgelijke ervaringen. Er kunnen verhalen en adviezen met elkaar gedeeld worden. Dit blijkt voor veel voormalig IC-patiënten en hun naasten als zeer waardevol te worden ervaren. Zowel het ontvangen als het geven van steun kan helend zijn. De IC Cafés worden bij voorkeur buiten het ziekenhuis georganiseerd.

Aanmelding is niet noodzakelijk, maar wel handig voor de organisatie. Voor meer informatie en aanmelding: lotgenoten@iccaferijnmond.nl. Inloop vanaf 19.00 uur.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top