skip to Main Content

Een belangrijk aspect bij het herstel is voor velen de terugkeer naar werk. De werkomgeving kan stimulerend zijn, maar het is ook een soort spiegel waarin de (ex-)patiënt met de eigen beperkingen geconfronteerd wordt.

De eerste tijd is er vaak volop medeleven, wat als een warm bad kan voelen. Maar andere situaties zijn ook denkbaar, waarbij iemand zich kan voelen als de werknemer die ‘eenzaam thuis aanmoddert’, of die juist heel erg door de werkgever wordt opgejaagd. Het is fijn als er in ieder geval een financieel vangnet is, zoals een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering bij mensen die in loondienst zijn, of als er een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten bij zelfstandigen of zzp’ers.

Soms lukt het weer om geheel te re-integreren. Toch geldt voor veel ex-patiënten dat dit met de nodige hobbels gepaard gaat. Het kan zijn dat er (pas) bij werkhervatting problemen opdoemen, zoals gebrek aan overzicht, geringe stressbestendigheid of moeite met multitasken. Wanneer er sprake is van een leidinggevende, dan is regelmatig overleg belangrijk om de verwachtingen over en weer op elkaar af te stemmen.

Als de werknemer meer dan één à anderhalf jaar gedeeltelijk ziek is, zal er een brief voor een eventuele WIA-aanvraag (Wet Inkomen en Arbeid) binnenkomen. Werkgever en werknemer zullen samen moeten kijken of en hoe re-integratie mogelijk is en welke aanpassingen eventueel nodig zijn.

Re-integreren is in alle opzichten een intensief proces; loslaten van het vertrouwde, het onder ogen zien van beperkingen, doorzetten met vallen en opstaan en soms afscheid van collega’s nemen. Toch is vaak een goede doorstart te maken, of is er iets in een nieuwe richting mogelijk.

In een enkel geval, zoals bij een eigen bedrijf, zijn er grote financiële zorgen. (Medisch) maatschappelijk werk kan dan helpen door de bomen het bos te blijven zien. Soms wacht totale arbeidsongeschiktheid en, in het geval van loondienst, een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Ook dan is er sprake van een intensief re-integratieproces, maar de uitkomst is in dat geval ook erg heftig. Omdat hier een tijd van proberen en worsteling aan voorafgaat, is voor sommigen de uitkomst van zo’n proces dan toch een soort opluchting.

Back To Top