Vanuit Stichting FCIC & IC Connect zijn wij altijd op zoek naar een goede samenwerking en verbinding. Tussen patiënten, naasten en nabestaanden, het zorgpersoneel en de wetenschap.

Uw deelname als verbinder betekent dat u verbonden bent met een ziekenhuis en aanspreekpunt bent zodat wij van Stichting FCIC & IC Connect informatie met u kunnen delen. Daarnaast bevordert dit de verbinding tussen ervaringsdeskundigen en professionals. Ons streven is om in elk ziekenhuis in Nederland een aanspreekpunt te hebben die de verbinding legt tussen de IC van uw ziekenhuis en onze organisatie. Uit ervaring weten wij dat dit zorgt voor waardevolle samenwerking om de IC (na)zorg te kunnen verbeteren.

Wil je meer weten of jezelf aanmelden dan kan dat via vrijwilligers@fcic.nl

Back To Top