skip to Main Content

Drs Ed Kuijper Andragoloog, eigenaar interimmanagement E.M.Kuijper, ervaringsdeskundige

Mijn naam is Ed Kuijper. In de periode januari 2013 – oktober 2014 ben ik drie keer opgenomen op de IC, de laatste keer na het optreden van grote complicaties een paar dagen na de tweede grote aortaoperatie in relatief korte tijd. Ik was niet onbekend met de zorg. Vanaf 1985 ben ik met heel veel plezier werkzaam in de zorg als (interim)manager, adviseur, coach en onderzoeker. Sinds 2001 doe ik dit als zelfstandige. De rol van (ex-)patiënt is er nu bij gekomen. Ik probeer daar op mijn manier zinvol mee om te gaan en zoveel mogelijk zelf sturing te geven aan het (doorlopend) proces van herstel.

Begin december 2015 heb ik als oriënterend lid de bijeenkomst van de expertgroep bijgewoond. Deze interdisciplinaire bijeenkomst heb ik als zeer waardevol en respectvol ervaren. Ik wil dan ook graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de Stichting in het algemeen en aan de positionering en de profilering van de ervaringsdeskundige in het bijzonder.

Ed Kuijper

Back To Top