skip to Main Content
icc pics herken jij het

Er is steeds meer bekend over gevolgen op de lange termijn van kritieke ziekte en behandeling op een intensive care, bijvoorbeeld fysieke achteruitgang, pijn, concentratieproblemen, emotionele overprikkeling en symptomen van posttraumatische stress. Dit wordt samengevat in het Post-Intensive Care syndroom (PICS). Naasten kunnen emotionele gevolgen zoals PTSS, depressie of angststoornissen ervaren: PICS-Family.

Een gevarieerd programma brengt alle facetten in beeld om informatie te delen rondom PICS en PICS-F. De focus ligt op de brede maatschappelijke impact (waar staan we nu), waarbij discussie en inspiratie kunnen leiden tot gezamenlijke strategie (waar moet de zorg over vijf tot tien jaar staan).

Programma

09.30 Ontvangst met koffie en thee
10.00 Welkom door dagvoorzitter Niek van den Adel                                      Een ervaring met impact
10.20 PICS, het is niet niks.
Drs. Marianne Brackel
10.40 Revalidatie op de IC: Topzorg = Topsport
Dr. Marike van der Schaaf
11.00 IC Nazorg uit de kinderschoenen
Prof. Dr. Diederik van Dijk
11.20 Sessieronde A: 1, 2, 3
1 2 3
Delirium en lange termijn cognitieve problemen. - Prof dr. Arjen Slooter Samen Beslissen over IC-opname en behandelingen op de IC: wat hebben patiënten, naasten en zorgverleners hiervoor nodig? - Dr. Marieke Zegers Revalidatie van IC patiënten, ervaringen van patiënten en behandelaars. - Dr. Bea Hemmen
Ik erken PICS, maar hoe ga ik hiermee om? -Hanneke Oonk en Marjolein Siebel Shared decision making bij End of Life - Dr. Jelle Epker Nazorgtraject in the picture. - Drs. Marijke van der Steen
 
12.25 Lunchpauze en informatiemarkt
13.15 FCIC en IC Connect
Dr. Lilian Vloet
13.35 Excellent voyeurisme; internationaal geleerde lessen
Dr. Marike van der Schaaf
13.35 IC Nazorg uit de kinderschoenen
Dr. Margo van Mol
13.55 Sessieronde B: 4, 5, 6
4 5 6
Wat doet stress met je brein? Psychologische uitdagingen bij PICS. - Drs. Bo van den Bulcke Familieparticipatie in beeld - Drs. Boukje Dijkstra Gesprekskaart kwetsbare ouderen IC - Dr. Frank Bosch
Virtual reality, een innovatieve behandeling van PICS - Drs. Michel van Genderen Bezoek van kinderen op de IC - Drs. Anne Rutte “REhabilitation After Critical Illness and Hospital discharge; REACH” - Dr. Daniela Dettling
 
15.00 Koffie/thee/drankje en informatiemarkt
15.30 Paneldiscussie onder leiding van Niek van den Adel
met vertegenwoordigers van NVIC, V&VN-IC, Vakvereniging Revalidatie, IGJ, Ministerie VWS, Ervaringsdeskundige
16.15 Afsluiting
Back To Top