skip to Main Content

Sponsoring

De Stichting FCIC heeft geen winstoogmerk. Zonder financiën kunnen wij onze idealen niet verwezenlijken. Wij zoeken daarom sponsoren en bieden op onze website advertentieruimte aan voor bedrijven en organisaties. Giften en donaties klein en groot zijn natuurlijk altijd welkom. De stichting FCIC heeft de  ANBI status

Contact

Vrijdomweg 10,

4382 BB Vlissingen

info@fcic.nl

Stichting FCIC staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62549278. Bank: NL34 RABO 0302527699 en heeft de AMBI status verkregen

RSIN nummer 854862158

Logo_FCIC.jpg

Uw organisatie als Vriend van de stichting FCIC ?!

De Stichting Family and Patiënt Centered Intensive Care (FCIC) is bij notariële akte van 30 januari 2015 opgericht en heeft als doel ‘het delen en ontwikkelen van kennis over het beperken van de impact van een intensive care opname op (ex)IC-patiënten en hun naasten’. Om deze doelstelling te realiseren heeft het stichtingsbestuur een kerngroep, een expertgroep en diverse specifieke werkgroepen ingesteld. Deze werkgroepen ontplooien veel initiatieven om de kwaliteit van zorg tijdens en na de IC-opname te verbeteren.

Het enthousiasme van de betrokkenen heeft onder andere geleid tot het winnen van de Anna Reynvaan praktijkprijs 2015, een prestigieuze waardering voor nieuwe ontwikkelinitiatieven in de gezondheidszorg. Wij zijn erg trots dat onze nieuwe stichting deze prijs in ontvangst heeft kunnen nemen. Ondanks het feit dat hieraan een eenmalig geldbedrag van 5.000 euro is verbonden, heeft de stichting nog geen zicht op duurzame inkomsten. Dit vinden wij een zorgelijke situatie.

Om de instandhouding van stichting FCIC te borgen, vragen wij u een duurzame financiële ondersteuning te overwegen. Als tegenprestatie wordt uw IC-afdeling, organisatie of bedrijf ´Vriend van stichting FCIC´, waarbij de waardering ´goud´, ´zilver´, of ´brons´ voor verschillende pakketten staat. De omvang van het pakket is afhankelijk van uw financiële bijdrage. Voor het jaar 2016 stellen wij de volgende financiële bijdragen vast: Brons (1.000 euro), Zilver (2.000 euro) en Goud (3.000 euro). Deze laatste maanden van 2015 krijgt u er gratis bij. De inhoud van de verschillende pakketten is hier onder omschreven.

Ter ondersteuning van ons verzoek, zijn wij zeker bereid een toelichting te geven op de doelen, effecten en de daaruit voortvloeiende activiteiten die onze stichting wil bereiken. Uw financiële ondersteuning wordt in hoge mate gewaardeerd.

Wij vernemen graag uw reactie. Met vriendelijke groeten,

Stichtingsbestuur FCIC

 

De verschillende pakketten voor Vriend van Stichting FCIC :

 

Brons (1.000 euro)

 • Ontvangst van de nieuwsbrief 4x per jaar
 • Ziekenhuislogo/bedrijfslogo op de website www.fcic.nl
 • Drie gratis toegangskaarten voor evenementen van Stichting FCIC

 

Zilver (2.000 euro)

 • Ontvangst van de nieuwsbrief 4x per jaar
 • Ziekenhuislogo/bedrijfslogo op de website www.fcic.nl
 • Vijf gratis toegangskaarten voor evenementen van Stichting FCIC
 • Eigen pagina op de website van FCIC met column over uw visie en strategie met betrekking tot Family and Patiënt Centered Care

 

Goud (3.000 euro)

 • Ontvangst van de nieuwsbrief 4x per jaar
 • Ziekenhuislogo/bedrijfslogo op de website
 • Vijf gratis toegangskaarten voor evenementen van Stichting FCIC
 • Eigen pagina op de website van FCIC met column over uw visie en strategie met betrekking tot Family and Patiënt Centered Care
 • Minimaal 2 maal per jaar bericht over uw organisatie in de digitale Nieuwsbrief van FCIC
 • Gebruik lidmaatschap Vrienden van FCIC en het logo van FCIC voor communicatiedoeleinden van uw eigen organisatie aangaande Family and patient Centered Intensive Care beleid *

Volgens de Algemene Voorwaarden van de FCIC *

 

Sponsoren FCIC klik hier 

Back To Top