skip to Main Content

Werkgroep Nazorg

Start voorjaar 2015

Achtergrond

Nazorg is een zeer ruim begrip en begint al op de intensive care.  Idealiter vormt het gedurende de verdere ziekenhuisopname een onderdeel van het zorgaanbod en is er ook na de ziekenhuisopname nog zorg voor de patiënt en zijn naaste, bijvoorbeeld in de vorm van een nazorg-poli of ander gericht zorgaanbod. De praktijk wijst echter uit dat nazorg binnen de ziekenhuizen landelijk gezien nog niet overal voldoende is ontwikkeld. Bovendien zijn de mogelijkheden binnen de ziekenhuizen divers en is de deskundigheid op het gebied van ontwikkeling en aanbod van nazorg niet of onvoldoende aanwezig.

De behoefte aan nazorg is bij patiënten en naasten echter wel nadrukkelijk aanwezig, zowel intra- als extramuraal.

Doel

De werkgroep zet zich in om in Nederland het nazorgtraject voor de IC-patiënt en diens naaste verder te ontwikkelen. Hierbij dient aangemerkt te worden dat het ic- nazorgtraject zowel de intramurale activiteiten op de ic en de verpleegafdeling als de extramurale activiteiten na het ontslag uit het ziekenhuis omvat.

Er wordt gebruik gemaakt van evidence-, consensus- en best practice based informatie op het gebied van nazorg.
De werkgroep leden geven input vanuit ieders eigen ervarings-, professionele en/of wetenschappelijke deskundigheid.

We willen dit doel behalen door:

 • Het delen van kennis, ervaring en eventuele produkten, zowel aan de (ex) ic- patiënt en diens naaste als aan zorgprofessionals
 • Het geven en initiëren van gastcolleges, scholingen en lezingen
 • Het promoten van de website, presentaties en andere tools
 • Het participeren in -en ondersteunen van onderzoek
 
Kennisdeling:

De werkgroep nazorg vindt het belangrijk kennis en ervaring te delen en verspreiden, dit willen we o.a. doen door middel van het geven van gastcolleges, scholingen en lezingen.

Onderwerpen gerelateerd aan de impact van een ic opname, bijvoorbeeld over;

 • Post Intensive Care Syndroom (Familie)
 • Wat is PICS(F), preventie van PICS(F)
 • Overplaatsing van de ic naar de verpleegafdeling.
 • Revalidatie na een ic-opname

Maar andere onderwerpen gerelateerd aan ic nazorg behoren ook tot de mogelijkheden.
Neem contact op met werkgroep.nazorg@fcic.nl

Sprekers: Zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen (afhankelijk van het onderwerp)

Voor solo presentatie €100,- /uur dat is incl €25 voor stichting FCIC,excl reiskosten

Voor duo presentatie €200,- /uur, dat is incl €50,- voor stichting FCIC,excl reiskosten

– Voorbeeld Naam

 

Deelnemers aan de werkgroep nazorg

 • Helen Hoeboer Voorzitter en icu verpleegkundige Spaarne Gasthuis
 • Marike van der Schaaf, Epidemioloog / Fysiotherapeut AMC, kerngroeplid FCIC
 • Grietje Marten- van Stijn, IC (nazorg) verpleegkundige Radboud UMC, kerngroeplid FCIC
 • Hanneke Oonk, eigenaar Gezondheidszorgcoach, IC verpleegkundige, kerngroeplid FCIC
 • Marjolein Siebel, ex-ic-patiënt, verpleegkundige
 • Trudi Boeter, IC verpleegkundige Erasmus MC
 • Lia van der Lingen, IC-verpleegkundige Kennemergasthuis
 • Christel van Slobbe, icu verpleegkundige Elisabeth ziekenhuis Tilburg
 • Aly Hovingh
 • Corine van den Dool Verpleegkundig specialist Revalidatie geneeskunde Isala Zwolle
 • Aria Lekkerkerker, ic verpleegkundige in het Albert Sweitzer Ziekenhuis Dordrecht
 • Miranda Luijken
 • Margo Oomen, ic verpleegkundige in het Twee Steden Ziekenhuis Tilburg
 • Lisa de Zwart, IC verpleegkundige Gelre Ziekenhuis
 • Marian v.d heide, IC verpleegkundige Isala kliniek Zwolle

 

December 2016

Visie document IC nazorg van de commissie Nazorg van de NVIC (Nationale Intensive Care Evaluatie)

Het monitoren en optimaliseren van de kwaliteit van de IC zorg.

Presentatie_Stichting_NICE_6_dec_2016.pdf

December 2016

Mel Major is winnaar van de Research Awards-finale in de categorie docent-onderzoeker. Mel’s onderzoek, over hoe de fysiotherapeutische revalidatie van de ex-Intensive Care-patiënt te verbeteren, onderscheidde zich volgens de jury door de impact. 

Hieronder de link naar het onderzoek van Mel Major. En het goede nieuws dat Mel de HvA Research Award heeft gewonnen met dit onderzoek.

Er wordt in de pers veel aandacht aan besteed aan deze prijs en dat helpt enorm voor de goede zaak.

korte film onderzoek Mel Major

Mel Major wint HvA Research Award

Fysiotherapie voor IC pten na ontslag uit het ziekenhuis

Flyer_ervaringsdeskundigen_gevraagd.pdf

Maart 2016 De powerpoint presentatie PICS en PICS-F is gemaakt door de werkgroep IC-nazorg met het doel de kennisoverdracht over het Post intensive Care Syndroom bij patiënt en familie binnen de gezondheidszorg te bevorderen. De presentatie kan gebruikt worden om binnen uw organisatie verpleegkundigen, artsen en paramedici te scholen over de lange termijn gevolgen van kritieke ziekte en intensive care behandeling.

In het document “Achtergrondinformatie bij de powerpoint presentatie PICS en PICS-F”  vindt u bij elke dia een uitleg, een samenvatting van het wetenschappelijk artikel waarop de dia gebaseerd is, of informatie die u nodig heeft om uw presentatie goed onderbouwd te kunnen geven.

Naar gelang de tijd die u tot beschikking heeft, kan de presentatie in zijn geheel gebruikt worden of een selectie van de dia’s. Zo kunnen de dia’s over IC-cijfers Nederland en delirium en de citaten van patiënten eventueel achterwege gelaten worden.

Via info@fcic.nl kunt u de powerpointversie (pptx) opvragen. U kunt hier ook de niet-open-access wetenschappelijke artikelen opvragen die onderbouwing geven aan deze presentatie.

Deze presentatie mag alleen gebruikt worden met het logo van FCIC en onder vermelding Werkgroep IC-nazorg Stichting Family and patient Centered Intensive Care.

Een keer per jaar zal de powerpoint presentatie naar de laatste stand van zaken worden aangevuld. U kunt uw reacties en suggesties hiertoe sturen naar: info@fcic.nl

PICS_en_PICS-F_Stichting_FCIC.pdf

Achtergrondinformatie_bij_de_powerpoint_PICS_22_maart_2016.pdf

Januari 2016 PowerPoint presentatie  “Van de IC, wat nu?” Overplaatsing van de Intensive Care naar de vervolgafdeling PP_presentatie_overplaatsing_FCIC_21012016.pdf 

Onderzoek haalbaarheid ic nazorgpoli IC nazorgpoli’s worden aanbevolen om de lange termijn lichamelijke en psychische aandoeningen bij ICU overlevenden te verminderen. Een format voor de optimale structuur, timing en inhoud van deze vorm van zorg is nog niet beschikbaar. In dit onderzoek hebben we IC nazorgpoli’s in twee verschillende ziekenhuizen geïmplementeerd en met elkaar vergeleken: Haalbaarheid_van_IC_nazorgpolis.pdf

Aanbevelingen voor de opzet van de ic nazorgpoli Met de toenemende bewustwording van het Post Intensive Care Syndrome (PICS) en de ontwikkeling van IC nazorgpoli’s in Nederland zijn richtlijnen nodig voor de organisatie van de ICU nazorg. Het doel van dit onderzoek was om aanbevelingen te verschaffen voor de opzet van IC nazorgpoli’s Aanbevelingen_voor_IC_nazorg_polis.pdf Volledige tekst MinervaMedica: https://drive.google.com/file/d/0B5g4DZzb0dY3WFM0d01NTWplUVk/view?usp=sharing

Het post-intensivecare-syndroom; verborgen ziekte na IC-opname

Artikel geschreven in 2016 door leden van deze werkgroep

Marjolein Meijnaar-Siebel, verpleegkundige (niet praktiserend) en ex IC-patiënt
dr. Marike van der Schaaf, onderzoeker/fysiotherapeut, afdeling Revalidatiegeneeskunde, AMC; bijzonder lector Revalidatie in de acute zorg, Faculteit Gezondheid, Hogeschool van Amsterdam

Marianne Brackel, patiëntervaringsdeskundige, en kerngroeplid van de FCIC heeft een artikel geschreven waarin ze pleit voor preventie van het post-ic-syndroom (PICS) voor betere nazorg aan patiënt en familie: Post IC Syndroom wordt niet herkend Lees Meer 

Ook schreef zij het artikel in Medisch Contact 10 december 2015 Ic nazorg moet uit de kinderschoenen _Nazorg_ic_uit_de_kinderschoenen.pdf

 

2017 Achtergrond na 3 jaar ervaring in de praktijk van de IC terugkomdag Spaarne Gasthuis Haarlem

IC_Terugkomdag_in_de_praktijk_van_het_Spaarne_Gasthuis_Haarlem_1.pdf  

Lees meer over de organisatie van ic terugkomdagen in de praktijk  

Back To Top