skip to Main Content

Iemand wordt acuut op de IC opgenomen als onverwacht enkele of meerdere vitale lichaamsfuncties bedreigd worden, zoals ademhaling, bloedcirculatie of de nierfunctie. Er is dan intensieve zorg nodig om deze functies te bewaken of over te nemen, bijvoorbeeld met een kunstmatige beademing, bloedtransfusie of een nierdialyseapparaat.

De bedreiging van de vitale functies kan om verschillende redenen zijn ontstaan, zoals door een ongeval, hartfalen, hersenaandoening, bloedvergiftiging of andere redenen. De patiënt komt bij een acute opname doorgaans via de EHBO het ziekenhuis binnen of via de verpleegafdeling als zijn situatie plots ernstig verslechtert.

Omdat de opname onverwacht komt, kan een acute opname vaak traumatisch zijn voor zowel patiënten als naasten. De patiënt is wellicht buiten bewustzijn, moet misschien behandeld of geopereerd worden, er kunnen complicaties optreden en ook de risico’s zijn vaak aanzienlijk, tot overlijden van de patiënt aan toe.

Het kan lang duren voor er duidelijkheid is over de situatie en de eventuele gevolgen voor de patiënt, van enkele uren tot dagen. Dit kan op zowel de patiënt als de naasten een grote impact hebben.

Contactpersoon

Veel ziekenhuizen vragen een patiënt om één of twee contactpersonen aan te wijzen. Deze mensen worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en worden geacht de rest van de familiekring en naasten op de hoogte te houden. De contactpersonen kunnen ook om informatie over de toestand van de patiënt vragen bij de behandelaars.

Bezoektijden

Sommige ziekenhuizen hanteren strikte bezoekuren op de IC, maar er zijn steeds meer ziekenhuizen met ruimere bezoektijden of waar zelfs 24 uur per dag naasten aanwezig kunnen zijn. Omdat bezoek vermoeiend kan zijn voor de patiënt, wordt gevraagd met een klein aantal mensen per keer te bezoeken – twee tot drie mensen tegelijk, afhankelijk van het ziekenhuis – en de bezoektijd te beperken.

De meeste ziekenhuizen hebben een of meer familiekamers op de IC: hier kunnen familie, naasten en vrienden bij elkaar zijn als de patiënt zo ziek is dat geadviseerd wordt om in de buurt te blijven.

 

Back To Top