skip to Main Content

Introductie

Na het doormaken van een ernstige ziekte waarbij een opname op een Intensive Care (IC)-afdeling nodig is, volgt vaak een langdurige periode van herstel. De kwaliteit van leven kan ernstig verminderd zijn als gevolg van het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Dit omvat fysieke klachten (vermoeidheid, IC-verworven spierzwakte en pijn), cognitieve klachten (geheugen- en concentratieproblemen) en psychische klachten (angst, depressie en posttraumatische stress). Ook naasten (partner, familie, vrienden) kunnen nog lange tijd psychische problemen ervaren, het Post Intensive Care Syndroom-Family (PICS-F). Het is essentieel om een goed nazorgtraject in te richten met professionele ondersteuning.

Er zijn waardevolle initiatieven ontwikkeld in de behandeling van fysieke problemen. Echter, voor de ontwikkeling van gespecialiseerde nazorg voor de cognitieve en psychische problemen, ook wel psychosociale problemen genoemd, ontbreekt een wetenschappelijk basis voor effectieve behandeling. De focus van de onderzoeksagenda die wij gaan opstellen richt zich daarom op onderzoek naar dagelijkse problemen en behoeften in psychosociaal herstel na een kritieke ziekte.

Stichting FCIC/IC Connect verzamelt aandachtspunten, wensen en oplossingen via deze raadpleging. Met uw input maken we een top-5 van onderwerpen voor toekomstig onderzoek die voor IC-patiënten en naasten het meest belangrijk zijn.

Deze vragenlijst gaat over uw mening en ervaringen, er zijn geen verkeerde antwoorden. U bent niet verplicht om een vraag in te vullen en u kunt stoppen als u dat wilt. Het invullen vraagt circa 15 minuten van uw tijd. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Door het invullen van de vragenlijst geeft u toestemming aan stichting FCIC om de data te analyseren en te rapporteren.

Back To Top