skip to Main Content

IC Connect en Stichting FCIC hechten er grote waarde aan om het patiënten- en naasten perspectief in te brengen in wetenschappelijk onderzoek over verschillende aspecten van IC-zorg, IC-nazorg , het leven na de IC en patiëntenvoorlichting. Voormalig IC-patiënten en naasten hebben de afgelopen jaren hun IC-ervaringsdeskundigheid ingezet bij de volgende wetenschappelijke onderzoeken.

 1. De Monitor IC-studie: Meten van gevOlgen vaN InTensieve zORg voor Intensive Care patiënten
  Radboudumc
  https://monitor-ic.nl/
 2. NFU/ZonMW Project: ” Stuurinformatie destilleren op de intensive care”
  Radboudumc
  https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/medisch-specialistische-zorg/meet-en-greet-citrienfonds-2017/
  Deze studie is afgerond
 3. De Intensive Care overleven. En dan?
  Promotieonderzoek, Hoge School van Amsterdam
  http://www.hva.nl/achieve/onderzoek/research-awards/2016/mel-major.html
 4. ZonMW Euridice-trial: Randomised trial of haloperidol for delirium in critically ill patients
  Erasmus MC
  http://www.trialregister.nl/trialreg/admin/rctview.asp?TC=6725
 5. ZonMW Project Early high-dose Vitamine C in post-cardiac arrest syndrome
  VUMC
  https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/project-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/early-high-dose-vitamin-c-in-post-cardiac-arrest-syndrome/
 6. RAAK project Samen verder: Familieparticipatie in de basiszorg voor IC-patiënten
  Lectoraat Acute Zorg
  Hoge School van Arnhem en Nijmegen
  https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/onderzoeksprojecten/i/62/27962.html
 7. RAAK project Op eigen kracht verder
  Lectoraat Revalidatie in de acute zorg
  Hoge School van Amsterdam
  http://www.hva.nl/achieve/gedeelde-content/nieuws/nieuwsberichten/2018/01/op-eigen-kracht-verder-na-intensieve-zorg-raak-publiek-voor-onderzoek-reach.html
 8. Zorginstituut Nederland Transparantie over de kwaliteit van zorg: Psychosociale zorg bij (ingrijpende) somatische aandoeningen
  Patiëntenfederatie
  https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/subsidieregelingen/subsidieregeling-transparantie-over-de-kwaliteit-van-zorg/thema-2017/projecten-2017-die-al-subsidie-krijgen
 9. ZonMW project UNDERPIN-ICU: The impact of nUrsing DEliRium Preventive lnterventions in the lntensive Care Unit
  Radboud MC
  https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/project-detail/doelmatigheidsonderzoek/the-impact-of-nursing-delirium-preventive-lnterventions-in-the-lntensive-care-unit-underpin-icu/verslagen/
Back To Top