skip to Main Content

Eerste IC Café in regio Nijmegen

Op 2 april wordt het eerste IC-café in de regio Nijmegen georganiseerd. Dit café is een ontmoetingsplek waar voormalig IC-patiënten en hun familie, lotgenoten ontmoeten en kunnen praten over hun ervaringen betreffende de periode van ernstig ziek zijn, de opname op de IC-afdeling, maar ook over de periode daarna. Aan een dergelijk lotgenotencontact blijkt uit gesprekken met voormalig IC-patiënten en hun naasten duidelijk behoefte te zijn; een dergelijke ontmoetingsplek was er tot op heden nog niet. Het café wordt georganiseerd door Netwerk-IC Nijmegen & Omstreken.

Bij dit eerste IC-café is het centrale onderwerp de klachten die mensen kunnen ervaren na een IC-opname. Deze klachten worden tezamen het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) genoemd.

Locatie van het IC-café is:
Oud Burger Gasthuis (OBG)
Prof. Cornelissenstraat 2,
Nijmegen
www.obg.nu

Van 19.00-21.00 uur, inloop vanaf 18.30uur.

Voormalig IC-patienten en hun naasten kunnen zich opgeven via: monitor.ic@radboudumc.nl(o.v.v. IC-café en het aantal deelnemers).

*Netwerk-IC Nijmegen & Omstreken bestaat uit de IC’s van: Bernhoven, Radboudumc, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Maasziekenhuis Pantei

Back To Top