Acute opname

De meeste opnames op de intensive care zijn acute opnames, bijvoorbeeld na een ernstig ongeval of bij het plotseling optreden of verslechteren van een ernstige ziekte. De patiënt komt bij een acute opname meestal per ambulance, soms met een traumahelicopter, op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH of EHBO) het ziekenhuis binnen. Op de SEH wordt de patiënt door het SEH-team opgevangen en wordt hij behandeld totdat de intensive care de behandeling overneemt. Een acute opname kan ook via de verpleegafdeling plaatsvinden als de situatie van de patiënt plots verslechtert.

Via de verpleegafdeling

Soms is een IC-opname nodig als iemand al op de verpleegafdeling ligt. Het kan voorkomen dat de situatie verslechtert door het verergeren van de bestaande ziekte of door het optreden van een complicatie, zoals een naadlekkage na een darmoperatie. Als daardoor belangrijke functies als hartfunctie, bloeddruk of ademhaling bedreigd worden, is een IC-opname nodig. Bij een acute IC-opname via de verpleegafdeling is vaak het Spoed Interventie Team (of Rapid Response Team) betrokken.

Spoed Interventie Team

Een Spoed Interventie Team (SIT-team) is een team dat uit arts(en) en een gespecialiseerde verpleegkundige(n) bestaat. Er is dag en nacht een SIT-team beschikbaar voor de andere afdelingen binnen een ziekenhuis. Als iemand niet op de IC ligt maar toch plotseling verslechtert dan kan het SIT-team snel in actie komen. Het SIT team zal de eerste behandeling op de afdeling opstarten, waarna dit (indien nodig) op de intensive care kan worden voortgezet. Zo kan tijdig worden ingegrepen.

Geplande opname

Bij een grote operatie, zoals aan hart of hersenen of bij een operatiepatiënt met een of meerdere chronische aandoeningen kan een IC-opname gepland worden. In dat geval is het vaak mogelijk om van tevoren een kijkje op de IC-afdeling te nemen. Voordat de operatie plaatsvindt, geeft de IC-verpleegkundige aan de patiënt een rondleiding zodat de patiënt ziet waar hij komt te liggen. Dat kan vooraf al heel wat spanning wegnemen. Soms worden patiënten die in een slechte conditie verkeren en een grote operatie moeten ondergaan al een paar dagen voor de operatie op de IC opgenomen om de conditie met bijvoorbeeld medicatie, ondersteuning van ademhaling of bloeddruk en sondevoeding in een zo gunstig mogelijke conditie te krijgen voor de operatie. Na de operatie krijgt de patiënt zo nodig een of meerdere dagen ondersteuning van zijn vitale functies en wordt daarbij intensief gecontroleerd.

Vanuit een andere IC

Soms is het nodig om een IC patiënt over te plaatsen naar een andere intensive care. Dit kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld om een meer gespecialiseerde behandeling te krijgen of om dichter bij de familie te zijn. Soms wordt een patiënt overgeplaatst naar een andere IC om plaats te maken voor een ziekere patiënt. Dit gebeurt in overleg met de familie. De patiënt wordt dan overgebracht met een Mobiele Intensive Care Unit (MICU), een grote ambulance die volledig is ingericht als intensive care. De behandeling van de patiënt, zoals beademing, bewaking en infusen kunnen in de MICU worden voortgezet. De patiënt wordt tijdens het transport begeleid door een intensivist en een IC-verpleegkundige.

Als er met spoed een transport naar een ander ziekenhuis nodig is zal het vervoer in een normale ambulance plaats vinden, er gaat dan ook een arts mee. Een gewone ambulance wordt ook gebruikt als de patiënt weinig ondersteuning van de belangrijke lichaamsfuncties nodig heeft.

Back To Top