Gezocht leden voor de online Meedenk Groep!

Wat gaat goed en wat kan beter ? Wat moet er veranderen in de IC-(na)zorg? Hoe en waar? Welke argumenten zijn ervoor, of tegen? En wie hebben we erbij nodig? Juist voor de IC-(na)zorg zijn deze vragen en de gezamenlijke kennis van onze achterban zo belangrijk omdat er nog maar zo weinig bekend is over het leven na kritieke ziekte en een IC-behandeling. Die kennis is nodig als input voor de IC-zorg en voor het inrichten van IC-nazorg.

Daarom richten wij een ONLINE MEEDENK GROEP op. Een paar keer per jaar willen wij via de mail vragenlijsten naar dit groep sturen.

Met de meedenk groep kunnen we snel nagaan wat jij vanuit jouw perspectief vindt van belangrijke (actuele) onderwerpen. Bijvoorbeeld over de IC-zorg, bezoektijden, de ondersteuning na de IC, over terugkeer naar werk. Jouw mening en ervaring hebben we ook nodig voor inbreng in wetenschappelijk onderzoek en voor de inbreng van het patiënten-en naastenperspectief in de Richtlijnen die over IC-(na)zorg gaan.

Het nut en noodzaak van de online meedenk groep is duidelijk. Nog 3 redenen waarom jij zou willen meedoen in onze meedenk groep.

 1. Aanscherpen jaarplan
  We willen graag weten wat onze achterban wil en waar behoefte aan is, het helpt ons om ons jaarplan hierop af te stemmen.
 1. Input voor belangenbehartiging.
  Jullie signalen zijn essentieel voor belangenbehartiging bij overheid, binnen de zorg en maatschappij en bij andere patiëntenorganisaties.
 1. (Ver)binden met onze achterban.
  Door jullie te bevragen vergroten wij jullie betrokkenheid. Het is voor ons een kans om contact te hebben met jullie en jullie een stem te geven. En we hopen natuurlijk op meer vrijwilligers en meer donateurs. Want samen kunnen wij onze impact op onze doelstellingen vergroten!

Hoe meer meedenkers, hoe waardevoller de ONLINE MEEDENK GROEP zal zijn. We nodigen je graag uit om je aan te melden!

Meld je aan!

Veelgestelde vragen over de groep

 • Patiënten
 • Naasten
 • Nabestaanden
 • (IC-)professionals
 • Paramedici
 • Onderzoekers

Als groeplid krijg je van ons 3- 4 per jaar een e-mail met een link naar een vragenlijst of een voor een andere vorm van meedenken, zoals een interview of focusgroep. Je kunt hierop reageren op een moment dat het jou uitkomt, gedurende de looptijd van de uitvraag. Je kunt ook altijd een keertje overslaan.

Het kan gaan om IC-zorg, ondersteuning van naasten, nazorg, terugkeer naar het arbeidsproces maar ook voor achterbanraadplegingen voor richtlijnen, zoals bijvoorbeeld voor de Richtlijn Voeding op de IC die nu in de maak is. Ook voor het verbeteren van onze websites willen we graag jullie input.

Ja, je kunt altijd je gegevens wijzigen. Je kunt je ook afmelden, zowel tijdelijk als definitief. Je hoeft hiervoor geen verdere uitleg te geven.

We proberen de vragenlijsten zo kort mogelijk te houden.

Alle gegevens worden strikt anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. De antwoorden worden zo bewaard dat ze niet gekoppeld kunnen worden aan een persoon. Niemand komt dus te weten wat je geantwoord hebt. Individuele gegevens worden nooit ongevraagd of zonder jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan derden verstrekt. De algemene resultaten van de raadpleging van het meedenk groep kunnen worden gepubliceerd via website, persberichten en nieuwsbrieven.

Back To Top