Een ingrijpende lichamelijke aandoening of behandeling, zoals een IC-opname, kan psychosociale klachten met zich meebrengen.

Uit onderzoek van de Nederlandse Patiëntenfederatie blijkt dat patiënten vaak geen informatie krijgen over de kans dat zij emotionele en sociale problemen krijgen door de ziekte of beperking. Volgens de Patiëntenfederatie zou psychosociale zorg standaard onderdeel moeten zijn van de zorgverlening.

Samen met 8 andere patiëntenorganisaties heeft FCIC meegewerkt aan het project “Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen” van de Patiëntenfederatie om de bewustwording en vindbaarheid van psychosociale zorg te vergroten. Het project is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland in het kader van de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg. Zorginstituut Nederland voert deze regeling in opdracht van het ministerie van VWS uit.

Projecten en resultaten

In dit project is patiënteninformatie samengesteld en een keuzehulp ontwikkeld.
Een informatietool waarin voormalig IC-patiënten en naasten vinden:

  • wat psychosociale problemen zijn,
  • welke er kunnen optreden bij PICS(F),
  • hoe dit komt en
  • bij welke zorgprofessional ze daarvoor terechtkunnen.

Deze link is de rechtstreekse voor de tool voor voormalig IC patiënt
Ga naar de tool

Deze link is de rechtstreekse naar de tool voor naasten/dierbaren die we ontwikkeld hebben
Ga naar de tool

Als aanvulling voor de tekst over de tool voor naasten is een mooi artikel geschreven door Klarinda Allema | redacteur van de Patiëntenfederatie. Deze is met de volgende link te lezen
Lees het artikel

Zie voor meer informatie over het project Psychosociale zorg de website van de Patiëntenfederatie.

Zie ook het magazine en het filmpje dat Zorginstituut Nederland over het project psychosociale gevolgen bij ernstige ziekten heeft uitgebracht.

Back To Top