IC-patiënten hebben een verhoogd risico op besmetting. Dit komt door de verminderde weerstand, het gebruik van medicatie en de ziekte waar de patiënt onder lijdt. Beademing, infusen, katheters en dergelijke zorgen daarnaast ook voor een verhoogd risico. Infecties kunnen ontstaan door de micro-organismen (bacteriën en virussen) van de patiënt zelf of door bacteriën en virussen uit de omgeving. Micro-organismen kunnen onder andere worden overgebracht op patiënten via de handen van de naasten/familie, behandelaars en de bij de patiënt gebruikte apparatuur en materialen. Daarom is het strikt naleven van de voorgeschreven hygiënische maatregelen erg belangrijk.

Back To Top