Veel ziekenhuizen hebben een afdeling Medisch Maatschappelijk Werk of een Dienst Geestelijke Verzorging. Met deze maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers kan altijd worden gesproken over angsten en zorgen rondom de situatie van de patiënt. Ook als er financiële of werk gerelateerde problemen ontstaan door de IC-opname kan je de maatschappelijk werker vragen daarbij ondersteuning te bieden.

Soms werkt een intensive-careafdeling met familiebegeleiders. Een familiebegeleider vangt de familie op vanaf de spoedeisende hulp en bij het wachten tijdens de opname op de intensive care. Ook voor praktische zaken kunnen naasten rekenen op steun van de familiebegeleider, die fungeert als een soort belangenbehartiger die soms ook een deel van de nazorg op zich neemt.

Back To Top