Video’s Nederlandstalig

Het Post Intensive Care Syndroom

PICS-F

Cognitieve en psychische klachten na de IC

Delier op de intensive care

IC-verworven spierzwakte

Familieparticipatie op de IC

Wakker aan de beademing

Een dagboek tijdens IC opname

Kind op bezoek op de IC

Post Intensive Care Syndroom (PICS-F) bij minderjarigen

Zuurstoftherapie en Optiflow

Beademing op de IC

Non Invasieve Beademing

Videos in English

Post Intensive Care Syndrome

Post Intensive Care Syndrome Family

Cognitive and psychological problems after an ICU stay

Delirium in the ICU

ICU acquired weakness

Videos in Deutsch

Post Intensive Care Syndrom

Videos met ondertiteling

Videos IC Café promotie

Back To Top