Zuurstoftherapie en Optiflow

Wanneer het zuurstofgehalte in het bloed te laag is, is dat een reden tot het toedienen van extra zuurstof.

Beademing

Wanneer de longen te ziek zijn of wanneer een patiënt niet goed meer zelf kan ademen is kunstmatige beademing nodig met de hulp van een beademingsapparaat.

Sederen en coma

IC-patiënten die beademd worden, worden vaak gesedeerd. Gesedeerd zijn betekent in feite dat iemand kunstmatig in slaap wordt gehouden.

ECMO

ECMO staat voor Extra Corporele Membraan Oxygenatie. Het lijkt op een hart-long machine die bij hartoperaties wordt gebruikt.

Continue Veno-Veneuze Hemofiltratie (CVVH)

Als de nieren niet goed (genoeg) werken, kan het nodig zijn om de functie van de nieren tijdelijk over te nemen met een apparaat dat werkt als een kunstnier.

Plasmaferese

Bloedplasma is het waterige bestanddeel van bloed. Plasmaferese is heel simpel gezegd: het zuiveren van het bloedplasma.

Pijnbehandeling

Pijnbehandeling is een essentieel onderdeel van IC-zorg. Met een pijnscore-hulpmiddel kunnen patiënten aangeven hoeveel pijn ze ervaren.

Drainage

Bij een drainage wordt onder verdoving een afvoerslang(etje) ingebracht om vocht, lucht, bloed of pus naar buiten te leiden.

Bloedtransfusie

Bloedarmoede komt veel voor bij IC-patiënten, bijvoorbeeld door bloedverlies of door beperking van de bloedaanmaak. Door bloedtransfusies kan dit opgeheven worden.

Fysiotherapie

Fysiotherapeuten houden zich bezig met de preventie van spierzwakte en behandelen de problemen die ontstaan ten gevolge van bedrust en inactiviteit.

Reanimatie

Reanimeren is het opnieuw op gang proberen te brengen van de bloedsomloop als het hart niet meer in staat is bloed door het lichaam te pompen.

Staken of afzien van de behandeling

In sommige situaties bestaat geen kans meer dat de patiënt ooit nog beter wordt van de behandeling. De arts kan dan de moeilijke beslissing nemen de behandeling te staken.

Back To Top