Ziekenhuizen gaan verschillend om met bezoek van kinderen. Bij het ene ziekenhuis is het bezoek van kinderen onder de tien jaar niet toegestaan, bij het andere ziekenhuis mogen kinderen alleen na overleg op de afdeling komen kijken en bij sommige ziekenhuizen zijn kinderen zonder restricties welkom. De reden voor deze voorzichtigheid is dat een bezoek aan een IC-afdeling erg indrukwekkend kan zijn.

Wanneer een dergelijk bezoek goed is voorbereid kan het voor kinderen heel waardevol zijn. Het is verstandig om vooraf te bedenken en te overleggen met de naasten en verpleging of de indrukken niet te traumatisch zullen zijn voor het kind, bijvoorbeeld bij wonden of bij beademing.

Het is zeer belangrijk om voor het bezoek met het kind te bespreken wat het gaat zien en wat het ongeveer kan verwachten. Ook is het goed om tijdens het bezoek het kind de gelegenheid te geven om vragen te stellen. Na het bezoek is het van belang te vragen hoe het kind het beleefd heeft.

Bekijk ook de folder “Met je kind op bezoek op de IC” en  kijk naar de video “Een kijkje met Guusje op de IC”.

Back To Top