Langdurige bedlegerigheid en inactiviteit kan tot een ernstige verzwakking van de spieren en tot andere lichamelijke complicaties kan, zoals longontsteking als de patiënt niet goed meer kan doorademen. Dat kan tot nieuwe problemen leiden en herstel flink in de weg zitten. Om die klachten te verminderen of te voorkomen, krijgen IC-patiënten al in een vroeg stadium fysiotherapie. Fysiotherapeuten houden zich bezig met de preventie van spierzwakte en behandelen de problemen die ontstaan ten gevolge van bedrust en inactiviteit. Ze spelen een belangrijke rol in het IC-behandelteam.

Fysiotherapeuten hebben een heel arsenaal aan therapieën die op de IC vooral gericht zijn op onder andere:

  • verminderen van oedeem in de extremiteiten
  • optimaliseren en onderhouden van de spierkracht
  • voorkomen van spieratrofie
  • hulp en adviezen voor liggen, zitten, weer gaan staan en weer gaan lopen

Ook geeft de fysiotherapeut advies over de keuze voor en het gebruik van (loop)hulpmiddelen. ‘Vroegmobilisatie’ is essentieel voor de conditie van de spieren en gewrichten, maar ook voor de mentale conditie van de patiënt en voor het vóórkomen van een delier.

Fysiotherapie kan al gestart worden als de patiënt nog beademd wordt maar verder stabiel is. Er kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een zogeheten elektrische bedfiets en er kunnen passieve spieroefeningen worden gedaan.

Patiënten die wakker aan de beademing liggen, krijgen soms loopoefeningen op een loopband of oefeningen in een zwembad, afhankelijk van de mogelijke belastbaarheid van een patiënt. Fysiotherapie wordt alleen gegeven als de medische toestand van de patiënt dat toelaat.

Back To Top