Naasten zijn degenen die de patiënt het allerbeste kennen: zij weten hoe hun dierbare in het leven staat, hebben kennis over zijn gezondheidstoestand, over (chronische) ziekte(n) van de patiënt en over medicatiegebruik. Zij weten vaak wat de wensen en gedachten zijn over uitkomsten van ernstige ziekten, wat wel of niet acceptabel zou zijn, mocht de situatie zich ooit voordoen.

Dit is belangrijke informatie voor het behandelend team en dat maakt dat de naaste een belangrijke partner is in de behandeling, mocht de patiënt door coma of beademing niet in staat zijn zelf deze rol zelf op zich te nemen. Het is ook een verantwoordelijke taak, waarbij de artsen en verpleegkundigen je zullen helpen om deze nieuwe, onverwachte taak goed op je te nemen.

Back To Top