De dagindeling op een intensive care kent verschillende vaste onderdelen, die per ziekenhuis qua tijdsindeling kunnen verschillen. Bij een IC-opname ontvang je informatie over hoe de dagindeling in het ziekenhuis eruit ziet.

Overdracht

Tijdens de overdracht komen alle artsen en verpleegkundigen bij elkaar voor het begin van de nieuwe dienst. Er zijn drie overdrachtsmomenten per dag: voor de dagdienst, voor de avonddienst en voor de nachtdienst. Tijdens de overdracht wordt de toestand van elke patiënt besproken en wordt het afgesproken beleid aan de volgende dienst doorgegeven. De coördinerend verpleegkundige vertelt aan de verpleegkundigen welke patiënten zij tijdens hun dienst verplegen. De ene patiënt heeft meer zorg nodig dan de andere. In bepaalde gevallen is één op één verpleging noodzakelijk. De coördinerend verpleegkundige probeert tijdens het maken van de planning de patiënt bij vaste verpleegkundigen in te delen, omdat het voor zowel de patiënt als voor de naasten fijn is om zo veel mogelijk bekende gezichten te zien.

Iedere ochtend lopen de artsen en verpleegkundigen van patiënt naar patiënt om de medische situatie te bespreken. Voor een goede en zorgvuldige verpleegkundige overdracht, is het belangrijk dat op de intensive care de overdracht bij het bed van de patiënt plaatsvindt. In sommige IC’s is bezoek tijdens de overdracht niet toegestaan. In andere IC’s is de naaste van de patiënt juist wel aanwezig en wordt hij als vertegenwoordiger van de patiënt betrokken bij het nemen van beslissingen of het geven van informatie, zoals: de medische voorgeschiedenis, de gewoonten en wensen van de patiënt die dat op dat moment niet zelf kan verwoorden.

Multidisciplinair (MDO) of grote visite

Tijdens het MDO wordt de medische toestand van alle patiënten door alle betrokken artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners besproken. Gekeken wordt of de behandelingen aanslaan, of het beleid zo kan worden voortgezet of dat er aanpassingen moeten worden gedaan. Er worden afspraken gemaakt over bloedonderzoek of andere onderzoeken zoals een thorax-foto, CT-scan of echo. Medisch specialisten, zoals de chirurg, internist of neuroloog denken mee over de meest optimale en effectieve behandeling. Ook de fysiotherapeut, de diëtiste en de microbioloog nemen deel aan dit overleg. De fysiotherapeut bekijkt of en hoe de patiënt gemobiliseerd kan worden, de microbioloog geeft adviezen over medicatie bij infecties en de radioloog bespreekt de gemaakte radiologische onderzoeken. Eventuele aanpassingen van medicatie worden besproken met de apotheker.

Gedurende de dag worden de afgesproken onderzoeken uitgevoerd en wordt de behandeling zo nodig opnieuw bijgestuurd.

Een dag op de intensive care ziet er ongeveer als volgt uit:

Overdag

 • Nachtverpleegkundigen dragen dienst over
 • Ontbijt en verzorging door IC-verpleegkundigen
 • Controlemomenten door IC-verpleegkundigen
 • Geven van medicatie door IC-verpleegkundigen
 • Lichamelijk onderzoek door arts/intensivist
 • Visite artsen
 • Onderzoeken
 • Mobilisatie met fysiotherapeut of IC-verpleegkundige
 • Oefenen met bijvoorbeeld ontwennen van de beademing

Avond

 • Eten en verzorging door IC-verpleegkundige
 • Controle door IC-verpleegkundige
 • Medicatie uitdelen door IC-verpleegkundige
 • Onderzoeken
 • Mobiliseren

Dag- en nachtritme

’s Nachts probeert het medisch team zoveel mogelijk de rust op de afdeling te bewaren. Dat is lastig op een intensive-careafdeling: ook ’s nachts is er bijna altijd verzorging nodig, vinden er controles plaats en worden er medicijnen toegediend. Er klinken alarmpiepen van de infusen en het is nooit helemaal donker op de ic. Het gebeurt wel eens dat er door bijvoorbeeld een ernstig acute opname ’s nachts geluidsoverlast kan ontstaan, wat het slapen voor de andere patiënten moeilijk maakt.

Nieuw gebouwde IC’s zijn zo ontworpen dat er voornamelijk eenpersoons kamers zijn, met ramen voor uitzicht en daglicht. Dit is voor de patiënt en naaste veel rustiger en maakt het makkelijker een dag-nachtritme aan te houden. Maar ook simpele dingen zoals het zichtbaar ophangen van een klok en het gebruik van bril en gehoorapparaat overdag dragen daaraan bij. Slaapmedicatie kan soms helpen om de nacht goed door te komen.

Administratie

De secretaresses van de intensive-careafdeling hebben contact met patiënten, familieleden en bezoekers. Bij hen kunnen algemene vragen over de afdeling gesteld worden. De secretaresses zorgen voor de administratie rondom opname en ontslag van de aanwezige patiënten. Ook houden zij het elektronisch planbord van de aanwezige patiënten bij. Wanneer de contactpersoon van de patiënt belt voor informatie, zal de secretaresse de contactpersoon doorverbinden met de verpleegkundige die op dat moment zorgt voor de patiënt.

Back To Top