Onze bestuursleden en hun portefeuilles

Lilian Vloet

Voorzitter FCIC
Management en organisatie taken:
 • Overkoepeld alle projecten binnen FCIC en IC Connect
 • Overleggen samenwerkingspartners en stakeholders
 • Wetenschap en onderzoek
 • Project Boek
voorzitter@fcic.nl

Daphne Bolman

Voorzitter IC Connect
Informatie Voorziening:
 • Project Communicatie en Social media
 • Project Hulplijn
 • Website
 • Folder
 • Films
 • Mail IC Connect
Lotgenotencontact:
 • Project vrijwilligers(beleid)
 • Belangenbehartigend
 • Project achterbanraadpleging
 • Project Kids (op bezoek op de IC en PICSF bij minderjarige) Anne
 • Project Dagboek op de IC (Daphne)
voorzitter@icconnect.nl

Joeri Sprokholt

Penningmeester
Management en organisatie taken:
 • Betalingen
 • Boekingen
 • Factureringen
 • Begrotingen
 • Verantwoording subsidie
 • Financieel jaarverslag
 • Aanstellen kascommissie
 • Verantwoording en informeren bestuur over de financiën
penningmeester@fcic.nl

Anne Rutten

Algemeen bestuurslid FCIC
Management en organisatie taken:
 • Project IC Cafés
 • Project Kids (op bezoek op de ic en PICSF bij minderjarige) Daphne
bestuur@fcic.nl

Sandra Hoeneveld-Blekkink

Bestuurslid IC Connect

Bestuurslid

Fredrike Zwiers-Blokzijl

Bestuurslid IC Connect

Bestuurslid

Fraukje Kerkdijk

Bestuurslid IC Connect

Bestuurslid

Back To Top