Onze bestuursleden en hun portefeuilles

Lilian Vloet

Voorzitter FCIC
Management en organisatie taken:
 • Overkoepeld alle projecten binnen FCIC en IC Connect
 • Overleggen samenwerkingspartners en stakeholders
 • Wetenschap en onderzoek
 • Project Boek
voorzitter@fcic.nl

Daphne Bolman

Voorzitter IC Connect
Informatie Voorziening:
 • Project Communicatie en Social media
 • Project Hulplijn
 • Website
 • Folder
 • Films
 • Mail IC Connect
Lotgenotencontact:
 • Project vrijwilligers(beleid)
 • Belangenbehartigend
 • Project achterbanraadpleging
 • Project Kids (op bezoek op de IC en PICSF bij minderjarige) Anne
 • Project Dagboek op de IC (Daphne)
voorzitter@icconnect.nl

Joeri Sprokholt

Penningmeester
Management en organisatie taken:
 • Betalingen
 • Boekingen
 • Factureringen
 • Begrotingen
 • Verantwoording subsidie
 • Financieel jaarverslag
 • Aanstellen kascommissie
 • Verantwoording en informeren bestuur over de financiën
penningmeester@fcic.nl

Margo van Mol

Secretaris
Management en organisatie taken:
 • Jaarverslag
 • Jaarplanning
 • In en uitgaande post FCIC
 • Vergaderingen voorbereiden
 • Notuleren
 • Planning
 • Statuten
 • Subsidies aanvragen
 • Project IC nazorg
 • Project Dagboek op de IC (Daphne)
 • Project communicatie wakkere PTE
 • Project digitale data
 • Project evenement/congres
secretaris@fcic.nl

Anne Rutten

Algemeen bestuurslid FCIC
Management en organisatie taken:
 • Project IC Cafés
 • Project Kids (op bezoek op de ic en PICSF bij minderjarige) Daphne
bestuur@fcic.nl

Anita Brenters

Algemeen bestuurslid IC Connect
Management en organisatie taken:
 • Fondsenwerving (digicollect)
 • Ledenwerving
 • Subsidie aanvragen voorbereiden
bestuur@icconnect.nl
Back To Top