Informatie Voorziening:

 • Project Communicatie en Social media
 • Project Hulplijn
 • Website
 • Folder
 • Films
 • Mail IC Connect

Lotgenotencontact:

 • Project vrijwilligers(beleid)
 • Belangenbehartigend
 • Project achterbanraadpleging
 • Project Kids (op bezoek op de IC en PICSF bij minderjarige) Anne
 • Project Dagboek op de IC (Daphne)

Informatie:

Voorzitter IC Connect
voorzitter@icconnect.nl

Back To Top