IC Connect

IC Connect is de patiëntenorganisatie voor alle (voormalig) IC-patiënten, voor hun naasten en voor de nabestaanden van overleden IC-patiënten. Wij willen u voorzien van de informatie die nodig is vóór, tijdens en na de IC-opname. We bieden informatie over de aandoeningen die vaak tot IC-opname leiden, zoals longontsteking, hartstilstand en sepsis, over IC-behandeling en over het overleven na een kritieke ziekte of ernstig ongeval.

We organiseren en stimuleren lotgenotencontact voor patiënten en naasten.

IC Connect is in september 2017 opgericht onder de vlag van Stichting Family and patient Centered Intensive Care (St.FCIC).

Visie

Onze visie is: een betere kwaliteit van leven na de IC.

Missie

Samen de impact van een IC-opname beperken…
…voor (voormalig) IC-patiënten en naasten.

Stichting FCIC

Stichting Family and patient Centered Intensive Care is een samenwerkingsverband tussen IC-ervaringsdeskundigen (patiënten en naasten), professionals en wetenschappers. Samen voeren IC Connect en St. FCIC een intensieve lobby voor bekendheid van het Post Intensive Care Syndroom bij patiënten en naasten (PICS en PICS-F).

Begin 2018 zijn PICS en PICS-F door toedoen van St. FCIC en IC Connect door het Ministerie van VWS erkend als nieuwe aandoeningen binnen onze gezondheidszorg en maatschappij.

Wij zetten ons in voor goede IC-nazorg en revalidatie voor alle IC-patiënten en naasten die dat nodig hebben.

Wij pleiten voor familie en patiëntgerichte zorg op de intensive care.

Op deze manier willen wij bijdragen om de kwaliteit van leven na een opname op de IC te verbeteren voor patiënten en hun naasten. Hierbij is het perspectief van patiënten, naasten en nabestaanden onmisbaar.

Stichting FCIC is in 2015 opgericht. FCIC won voor haar lobby in 2014 de Gouden Oor Award Zorg, in 2015 de Anna Reynvaan Praktijkprijs en in 2018 de PGOsupport jury en publieksprijs “Impact. Met patiëntenperspectief!”

Activiteitenplan

Jaarverslagen

Jaarrekeningen

Back To Top