skip to Main Content
Gevraagd: Uw Verhaal “De Impact Van Intensive Care”

Gevraagd: uw verhaal “De impact van intensive care”

Impact van intensive care

Intensive care ervaringen kunnen een diepe en blijvende indruk maken, zowel op (voormalig) IC-patiënten, hun (directe) naasten en bezoekers als op zorgverleners; artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere medewerkers. Allen kennen desgevraagd een gebeurtenis over de IC die een diepe indruk op hen heeft gemaakt of dat nu nog doet en die zij nooit meer zullen vergeten !

Welkomstboekje en publicatie op de IC Connect en de FCIC website

IC Connect en FCIC willen in 2019 een welkomstboekje samenstellen voor nieuwe vaste donateurs en is daarvoor op zoek naar uitingen van de impact van ernstig ziek zijn en intensive care behandeling op mensen. We zoeken naar verhalen over deze IC-impact, naar gedichten, naar brieven, naar foto’s, etc., door mensen die de IC als patiënt of naaste hebben meegemaakt en/of door mensen die er als zorgprofessional werkzaam zijn of zijn geweest. Wie schrijft het mooiste verhaal of gedicht over impact van de IC op zijn of haar leven, als patiënt, naaste, wetenschapper of professional ? Graag nodigen we iedereen uit om een bijdrage in te sturen ! De inzendingen worden door een deskundige FCIC en IC Connect-jury beoordeeld; de 15 mooiste bijdragen krijgen een plekje in het toekomstige IC Connect welkomstmagazine, de 50 mooiste krijgen een plekje op de websites van IC Connect en FCIC in de rubriek ‘Impact van de IC’.

Zo kunt u meedoen;

Uw bijdrage: kan bestaan uit een verhaal, gedicht, brief, column, essay,​ songtekst, rap​tekst, strip, foto’s, of een andere presentatievorm: in ieder geval in woord en beeld. Muziek (via de website te horen) mag, tekst is leidend. gaat over de IC (-ervaring) en de impact ervan op uzelf/uw naasten/uw doen en laten/ het leven. is geschreven in het Nederlands: lettertype Times New Roman, lettergrootte 10 indien eerder gepubliceerd/openbaar vertoond, dan alleen met toestemming van de uitgever bevat maximaal 2000 woorden kan geschreven zijn door één auteur (patiënt, naaste, zorgverlener, etc.), maar ook door meerdere auteurs als groep (bijvoorbeeld patiënt en naaste, patiënt en zorgverlener, meerdere zorgverleners, enz.) mag voorzien worden van een foto/afbeelding of tekening, mits deze van voldoende kwaliteit is voor printen/publiceren. Privacy van personen moet gewaarborgd zijn. Indien toch herkenbaar in beeld, dan met expliciete toestemming voor publicatie in gedrukte vorm en online. ​

Overige voorwaarden/aandachtspunten;

er is één inzending per auteur/auteursgroep toegestaan u zendt ons uw bijdrage in digitale vorm als Word-bestand door inzending geeft u als auteur aan de FCIC toestemming en recht om uw bijdrage te gebruiken en te publiceren. door uw verhaal aan te bieden, verklaart u dat het een door uzelf geschreven bijdrage is waarop geen aanspraken of rechten berusten van derden; u vrijwaart de FCIC als eigenaar van de site van aanspraken van derden op het geheel of delen van de tekst. in uw bijdrage dient u te vermijden de privacy van personen te schenden, indien dat kan leiden tot reputatieschade. U vrijwaart de FCIC van welke aansprakelijkheid dan ook in dit verband. wij houden ons het recht voor uw bijdrage te redigeren en/of tekstueel te bewerken indien dat de leesbaarheid ten goede komt. de FCIC behoudt zich het recht voor om uw bijdrage niet te plaatsen, als dat naar de mening van de FCIC niet past in de doelstelling van de site of om welke andere reden dan ook.

Waar kunt u uw bijdrage naar toe sturen ?

U kunt uw inzending via mail sturen naar; willem.roudijk@radboudumc.nl Vermeld daarbij ook duidelijk uw contactgegevens, zodat we desgewenst met u over uw inzending kunnen communiceren.

Inzendingstermijn en uitslag.

Sluiting van de mogelijkheid om uw inzending in te sturen: 1 september 2019. De uitslag wordt bekendgemaakt via de FCIC website: 1 november 2019. Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk.

Back To Top