skip to Main Content
Nieuwe Video: IC-verworven Spierzwakte

Nieuwe video: IC-verworven spierzwakte

Een deel van de (voormalig) IC-patiënten krijgen tijdens en na hun IC-opname te maken met IC-verworven spierzwakte. In dit filmpje leggen we uit wat dat is en hoe belangrijk het is dat vroeg met revalidatie begonnen wordt.

Dit filmpje kwam tot stand in samenwerking met de afdeling Revalidatie en IC van het AMC, met de Hoge School Arnhem Nijmegen en met IC Connect en FCIC.
Binnenkort wordt het vertaald in het Engels.
Back To Top