skip to Main Content

Nieuw bestuurslid Daphne Bolman stelt zich voor

Mijn naam is Daphne Bolman, ik ben getrouwd, woon in ‘s-Hertogenbosch en ben mama van 2 zoontjes van 3 en 4 jaar. Voordat ik in het bestuur kwam was ik werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige binnen de ziekenhuispsychiatrie.

In 2013 heb ik langdurige op de Intensive care gelegen. Na een lange weg met veel operaties, revalidatie en re-integratie, is de impact van de intensive care opname nog steeds aanwezig in mijn leven. Het duurde lang voordat ik wist wat er nu eigenlijk met mij aan de hand was. In 2017 kreeg ik de diagnose Post Intensive Care syndroom, eindelijk had het een naam. Echter was hierover nog zoveel onbekend dat ik me er zelf in ging verdiepen. Ik kwam toen uit bij de patiëntenorganisatie IC Connect en stichting FCIC.

Vanaf 2019 ben ik ben ik als vrijwilliger actief binnen de patiëntenorganisatie IC Connect en FCIC. In het begin richtte ik me op wetenschappelijk onderzoek (Richtlijn Sepsis), daarna werd ik moderator van het social media kanaal. Als ‘Patiënt Expert’ wil ik graag overstijgend meedenken op alle niveaus van lotgenoot tot aan patiëntparticipatie op collectief niveau.

Als bestuurder van FCIC/IC Connect is mijn missie het creëren van meer bewustzijn ten aanzien de impact van opname op de Intensive care. Ik vind het belangrijk dat we gezamenlijk streven naar het beperken van de impact van een IC-opname samen met lotgenoten, hun naasten, alle vrijwilligers, wetenschappers en het zorgpersoneel.

Ik wil verbinden, onderzoeken, ontwikkelen, expertise delen en de stem zijn van IC-patiënten en hun naasten. Samen streven naar een gelijkwaardige patiëntgeïncludeerde maatschappij. Het motto “Meer mens, minder patiënt ” is hierin leidend. Ik wil graag de IC-zorg en nazorg in Nederland samen met alle partijen helpen.

Back To Top