skip to Main Content

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Stichting FCIC en patiëntenorganisatie IC Connect. St. FCIC en IC Connect gaan uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geven St. FCIC en IC Connect geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links. De informatie op deze website is bedoeld ter ondersteuning en niet ter vervanging van de relatie bestaande tussen patiënt/sitebezoeker en zijn of haar arts.

De website van IC Connect bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. St. FCIC en IC Connect zijn niet verantwoordelijk voor en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

St. FCIC en IC Connect zijn niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten op deze website, dan stellen wij het op prijs als u deze aan ons meldt, bij voorkeur via info@icconnect.nl of anders via:

IC Connect

Postbus 3071, 1801 GB Alkmaar.

Back To Top