IC café Rijnmond Intimiteit, kwetsbaarheid en aanraking

Datum: 24 september 2024
Tijd: 19:30 - 21:30


Het IC café wordt georganiseerd door en voor voormalig IC patiënten en hun naasten in samenwerking met professionals. Aan de hand van diverse thema’s kunnen we dieper ingaan op de uitdagingen na een IC opname. Bij deze bijeenkomsten willen we informatieverstrekking en gezelligheid hand in hand laten gaan. De avond wordt ingeleid door een ervaringsdeskundige en/of een professional met een inleiding over een bepaald thema, zoals PICS, delier of andere voorkomende problemen.

Bezoekers van de IC café kunnen in contact komen met anderen met soortgelijke ervaringen. Er kunnen verhalen en adviezen met elkaar gedeeld worden. Dit blijkt voor veel voormalig IC patiënten en hun naasten als zeer waardevol te worden ervaren. Zowel het ontvangen als het geven van steun kan helend zijn. De IC cafés worden bij voorkeur buiten het ziekenhuis georganiseerd.

Toegang tot het IC café is gratis. Aanmelding is niet noodzakelijk, maar wel handig voor de organisatie.

Voor meer informatie en aanmelding: lotgenoten@iccaferijnmond.nl

Back To Top