IC-café Roermond, Laurentius Ziekenhuis: Delier

Datum: 9 oktober 2023
Tijd: 19:00 - 21:00
Locatie: Nu Nautilus, Maasboulevard 2, Roermond

Uit gesprekken met voormalig IC-patiënten en hun naasten blijkt dat er na een IC-opname soms behoefte is aan het delen van ervaringen met lotgenoten en het uitwisselen van informatie. Daarom organiseren wij het IC-café.

Het IC-café is een ontmoetingsplek voor voormalig IC-patiënten, familie en/of naasten. De avond start altijd met een korte presentatie. De thema’s wisselen per avond, maar hebben altijd betrekking op de IC. Na de presentatie is er de mogelijkheid om uw ervaringen te delen over periode van het ziek zijn, de IC opname en over de periode daarna.

Bij het IC-café zijn altijd zorgprofessionals van de Intensive Care aanwezig.

Het komend IC-Café zal gaan over het thema delier. De geriater zal een toelichting geven op dit thema.

Aanmelden via: IC-werkgroepnazorg@lrz.nl

Wij hopen u op maandag 9 Oktober a.s. te zien.

Back To Top