Communicatieproblemen behoren tot de meest voorkomende uitdagingen die gemeld worden door IC-patiënten met mechanische beademing. Dit kan heel beangstigende en frustrerende situaties geven voor wakkere patiënten en hun naasten. Ook zorgprofessionals ervaren belemmeringen in communicatie met ic-patiënten als frustrerend en ondermijnend voor goede en adequate zorgverlening. Patiënt-experts, verpleegkundigen, logopedisten, intensivisten en anderen werken samen om dit probleem aan te pakken en om de ervaring en de kwaliteit van de kritieke zorg voor patiënten en naasten te verbeteren.

Advies

Een projectgroep met vrijwilligers vanuit FCIC heeft hulpmiddelen en processen geïnventariseerd in het ondersteunen van communicatie voor patiënten, hun naasten en het IC-team. De projectgroep adviseert op korte termijn:

  • Stimuleer het gebruik van hulpmiddelen zoals instructiekaarten, een letterbord, partner strategieën, en een communicatie app.
  • Zorg voor goede informatievoorziening, zoals een flyer en communicatie instructiekaarten verspreiden via de website van FCIC en IC Connect.
  • Stimuleer in een zo vroeg mogelijk stadium multidisciplinaire samenwerking met logopedie en ergotherapie voor de IC-patiënt.
  • Biedt educatie aan in de vorm van filmpjes of een ingesproken diapresentatie voor IC-professionals.

Overwegingen

Het gebruik van een passende communicatie app vraagt aanpassing van wat er op dit moment voorhanden is. De projectgroep heeft een pakket van eisen opgesteld en zoekt naar mogelijkheden met een breed draagvlak om hiermee aan de slag te gaan. Het erkennen van de dringende noodzaak en prioriteit van goede communicatie voor en door IC-patiënten creëert de behoefte aan adequate hulpmiddelen. Daarbij is essentieel om de aandacht van IC-professionals te vergroten ta communicatie met wakkere IC-patiënten. Alleen dan is het mogelijk om een betere inbedding van de onderstaande hulpmaterialen te bewerkstelligen.

Back To Top