Thema Spierzwakte
In ’t Patronaat in Veldhoven
Maxima medisch centrum en Catharina ziekenhuis

Aantal deelnemers: 16 ex-patiënten of familie, diëtiste Esther Verhoef, fysiotherapeute Lieke van der Weijst, 2 verpleegkundigen van MMC, 6 personen van nazorgteam MMC en CZE.

Inleiding

Ilona van Bakel opent de avond met een welkomstwoord en stelt de sprekers voor. Henriëtte geeft uitleg over het onderwerp.

Spierzwakte 

Aart Osinski, intensivist MMC, laat een filmpje van IC-connect zien over IC verworven spierzwakte.

Verder uitleg over de reden dat spierverval optreedt, zoals het niet meer gebruiken van de spieren, ontstekingsstoffen bij ziek-zijn, koorts en delier. Oorzaak is zenuw- en/of spierbeschadiging, spierschade herstelt beter dan zenuwschade. Op de IC is extra risico door beademing, IC medicatie (sedatie), voeding, hoge bloedsuiker en immobiliteit.

Ongeveer 50% van de IC patiënten krijgt spierzwakte, er is veel variatie in herstel.

Kort worden enkele vragen beantwoord.

Lieke van der Weijst, fysiotherapeute van het CZE, vertelt dat 1 week bedrust 1,4 kg spiermassa verlies geeft. Oorzaken zijn inactiviteit, operatie, ouderdom en ziekte.

Preventie bestaat uit; bedfiets, op de bedrand zitten, stoelfietsen, daarna staan, stappen met en zonder hulpmiddel. Belangrijk is dat er dagelijks getraind wordt, tussendoor rust, goede voeding, verder is het teamwork met artsen, verpleging, fysiotherapie, diëtiek en logopedie.

Het na-traject kan thuis met fysio, bewegen met coach of maatje of in revalidatiecentrum, klinisch of poliklinisch. Belangrijk is het oefenen op maat naar voorkeur en doel, en een combinatie van uithoudingsvermogen en kracht. Er moet gestreefd worden naar een evenwicht tussen belasting en belastbaarheid. Maak kleine haalbare doelen en vier het succes.

Twee mannen geven aan meer kilo’s verloren te hebben, zo’n 15 tot 30 kg in 2 weken. Herstel duurt allemaal lang, naast spierzwakte wordt ook zenuwpijn en krampen ervaren in armen, handen, voeten en darmen, ook na bijna 2 jaar. Aart herkent de pijn en zwakte in grote arm- en beenspieren, mar kan de darmkrampen niet echt verklaren.

Er is een pauze van 10 minuten.

Diëtiste Esther Verhoef vertelt dat bij spieren tijdens ziekte het energieverbruik stijgt en de spiermassa af neemt. De behoefte is dan verhoogd. Het lichaam levert een topprestatie. Er kan wel meer dan 1 kg per dag spierverlies optreden in de 1e 10 dagen. Voor spieropbouw zijn bewegen en voeding belangrijk. Op de IC wordt meestal sondevoeding gegeven. Zelfstandig eten gaat nog moeizaam door vermoeidheid, benauwdheid, problemen met slikken, misselijkheid, geur- en smaakverlies en somberheid. Enkele patiënten herkennen dit, zij lusten geen wijn meer. Een mevrouw ervaart nu nog slikklachten en eet veel voedsel met appelmoes of vla. Soms is langdurig logopedie nodig. Het is soms puzzelen om te vinden wat je wel lust en wat nodig is. Je kunt dit thuis trainen om alle 5 smaken te nuttigen.

Vooral eiwitten zijn erg belangrijk voor spieropbouw, zoals vlees, vis, peulen en zuivel. Als we iedere maaltijd zuivel nemen, liefst na beweging, krijg je door de eiwit boost meer spieropbouw. Je hebt 0,8 gram/kg lichaamsgewicht eiwit nodig.

Ook hierna worden enkele vragen beantwoord.

Ook een aanvulling van Lieke over de extra fysiotherapie. Bij CZ kun je, na een half jaar, met een verwijzing van de huisarts in aanmerking komen voor chronische fysio. Je krijgt dan na 20 behandelingen, de behandelingen daarna tot 1 jaar vergoed

Afsluiting

Ilona sluit de avond af en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Geeft daarbij aan dat iedere deelnemer een enquete zal ontvangen per mail om eventuele verbeteringen mee te kunnen nemen voor een volgende keer. Ook hangen er achter in de zaal vellen, waar de deelnemers post-it’s op kunnen hangen met op- en aanmerkingen en met naam, als ze bereid zijn ons mee te helpen.

Volgend IC café vindt plaats op maandag 22 november 2021, weer in het Patronaat als er niets tussen komt en heeft als onderwerp “cognitieve stoornissen”.

Back To Top