Thema Delier

Maxima medisch centrum en Catharina ziekenhuis

Aantal deelnemers: 20 personen, waarvan 9 ex-patiënten met familie, 1 persoon van FC-IC, IC artsen en IC-verpleegkundigen van werkgroep en van de vloer en 1 medisch psycholoog.

Inleiding

Door Ilona van Bakel. Ilona heet iedereen welkom en geeft aandachtspunten rondom het gebruik van zoom. Geeft daarna het woord door aan dhr. Jan de Koning, intensivist

Delier

Dhr. Jan de Koning heeft onderzoek gedaan binnen de intensive care over delier en geeft uitleg door middel van een power point presentatie.
Dia’s die onder andere besproken werden:
-Wat is een delier.
-Hoe vaak komt het voor.
-Wat is de oorzaak van een delier.
-De gevolgen van een delier.
-Hoe wordt de diagnose van een delier vastgesteld binnen de intensive care.
-Wat zijn de behandelingsmogelijkheden binnen de intensive care en wat is bijvoorbeeld geen wenselijke behandeling. Zoals met name  het fixeren en laten slapen van de patiënt.
-Welke behandeling wordt op medicamenteus gebied uitgevoerd.

Kort worden enkele vragen beantwoord.

Ervaringen delen

De ervaringen die van voormalig ic patiënten worden gedeeld zijn zeer uiteenlopend. Ieder vertelt zijn verhaal op zijn eigen manier. Er zijn deelnemers die zich niets meer van hun delirante periode op de ic kunnen herinneren. In dat geval vertelt de echtgenote het verhaal. Tevens zijn er wel deelnemers die zich periodes herinneren van hun delier. Deze verhalen zijn zeer uiteenlopend en indrukwekkend en soms emotioneel.
Enkele deelnemers geven aan deze periode als zeer angstig te hebben ervaren en hebben momenteel nog steeds psychologische hulp nodig. Daarbij delen naasten ook hun verhaal en de emotie die ze in die periode ervaarde. Klachten als enge dromen, ic als akelig te ervaren, angst met betrekking tot fixeren en spierpijn worden besproken.
Ook werden vragen van naasten besproken over de gevoelens die ze in de periode ervaarde. Professionals (een medisch psychologe) die ook bij het café aanwezig was gaf antwoord. Vragen die meteen beantwoorden werden voor deelnemers en naasten. Dit werd zeer positief ontvangen.
Kortom veel uiteenlopende verhalen en verschillen in ervaringen en emotie.

Hierna werd een pauze van enkele minuten ingelast.

Vervolg info delier

Dhr. Aart Osinski, intensivist, behandelt enkele vragen en stelt daarnaast vragen aan de deelnemers en hun naasten.

  • Deelnemers bespreken hun lichamelijke klachten. Een echtpaar geeft aan dat dhr. alles weer opnieuw heeft moeten opbouwen met name spierkracht. Kan inmiddels weer muziek maken.
  • Één echtgenote bespreekt dat ze heel angstig is geweest en daardoor veel spierspanningen heeft ervaren. Mw. Wenting (klinisch neuropsycholoog) haakt hier op in en geeft uitleg en daarbij handreikingen om hulp te zoeken.
  • Een andere deelneemster bespreekt haar PICS klachten en vertelt dat er nog maar weinig over bekend is. Ze heeft vooral veel zelf heeft moeten uitzoeken. Geeft daarbij aan dat de erkenning nu zeer waardevol is.
  • Andere deelnemers bespreken dat ze veel baat hebben bij de psycholoog om hun angsten te bespreken.
  • Een deelnemer deelt haar ervaring over het opnieuw bezoeken van de intensive care en hoe waardevol dit voor haar en haar familie was.

Uitleg FCIC

Mw. Vloet (voorzitter FCIC) geeft uitleg wat deze patiëntenorganisatie doet. Nodigt deelnemers uit om de site te bezoeken en geeft aan dat men ook kan deelnemen aan een besloten Facebook groep. Daarnaast is er via de site een informatief boekje te bestellen voor de deelnemers.

Afsluiting

Ilona sluit de avond af en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Geeft daarbij aan dat iedere deelnemer een enquete zal ontvangen per mail om eventuele verbeteringen mee te kunnen nemen voor een volgende keer. Volgend IC café vindt plaats op maandag 22 maart 2021.

Back To Top