Aanwezig

21 Deelnemers

Waarvan negen patienten en hun naasten,  zeven ic verpleegkundigen, één medisch psycholoog, één intensivist, één revalidatie arts en twee geestelijk verzorgers.

Allereerst wordt iedereen welkom geheten door onze voorzitter en wordt kort een intro gegeven en de aandachtspunten rondom Zoom besproken gedurende het Ic- café.

Het thema van dit Ic- café is depressie en angst

Onze voorzitter vraagt aan de deelnemers wie deze klachten herkent na een opname op de intensive care. Vele handen worden opgestoken en geven daarbij herkenning aan deze klachten.

Voordracht medische psychologie

Tijdens dit Ic- café zal een van onze medische psychologen uitleg geven over het onderwerp depressie en angst na een IC opname. Onze voorzitter introduceert de psychologe waarna er een interessante voordracht begint.

Klachten uiten zich na een intensive opname op cognitief, emotioneel gedrag en fysiek gebied. Met daarbij ook een verloop van deze verschillende klachten. Een jaar na opname zijn deze klachten nog vaak aanwezig. Angst en somberheid is hierbij kenmerkend. Hierbij is het heel belangrijk maar kan het ook lastig zijn om een nieuwe balans te vinden in het leven.

Als laatste geeft ze tips wat kan helpen in het herstel van deze klachten:

-Praat erover. Ga met elkaar in gesprek zoals nu in dit IC- café.

-Deel ervaringen. Bijvoorbeeld met vrienden en familie leden.

Daarbij geeft ze ook nogmaals aan dat het echt een meerwaarde is dat een IC- café er is voor mensen die een intensive opname hebben doorgemaakt op de intensive care.

Na deze voordracht wordt het gesprek weer centraal gehouden onder de deelnemers en wordt er gevraagd of deze klachten herkenbaar zijn. Twee deelnemers geven aan dit als zeer herkenbaar te ervaren. Eén persoon geeft aan dat het net lijkt of dit verhaal voor haar is geschreven. Andere deelnemers geven daarbij aan ook nog echt last te hebben van fysieke klachten. En daarnaast bespreekt een deelneemster dat ze voor haar gevoel na de opname alleen maar meer achteruit gaat dan vooruit. Onze medische psychologe reageert op deze vraag en geeft daarbij aan hoe belangrijk het is om erover te praten.

Twee andere deelnemers leven mee en geven aan dat het een stukje rouw verwerking is en anderzijds de IC opname die een behoorlijke impact heeft achter gelaten.

Breakout rooms

Na het bespreken van de voordracht van de medische psychologe gaan we over in de breakout rooms waarin de deelnemers in groepen in gesprek gaan met elkaar.

Alle personen in deze groep stellen zich voor en geven aan wat hun ervaringen zijn op een intensive care. Het gesprek wordt geleid door een van de leden van de organisatie en daarbij komen vragen naar voren als herkenning, klachten waar men nog last van heeft, hoe het thuis front op deze klachten reageert, of er specifieke ervaringen zijn die de deelnemers relateren aan angst of depressie en er wordt besproken wie er weer een bezoek heeft gebracht aan de intensive care. Onderling worden ervaringen besproken van deelnemers die dit juist wel of juist bewust niet hebben gedaan.

Plenair gesprek

Na de breakout rooms wordt het gesprek weer centraal gehouden en geven deelnemers een samenvatting van wat er besproken is. Hieruit vloeit een gesprek dat bij de verschillende deelnemers een andere discipline de hoofdbehandelaar is in het revalidatie traject. Zo is bij een meneer dit de geriater en dhr. geeft hierbij aan dit als zeer prettig te ervaren. De revalidatie arts geeft uitleg dat er op basis van leeftijd (<70 jaar >70 jaar) gekeken wordt wanneer er een geriater bij de revalidatie weleens wordt betrokken.

Een deelneemster geeft aan vooral boosheid te voelen naar de zorgverzekeraar toe. Andere herkennen deze frustratie. Ze geven daarbij aan dat het zeer moeilijk is om extra zorg te regelen zoals met name meer fysiotherapie.

Afronding

Na deze gesprekken neemt onze voorzitter het woord en geeft een samenvatting van de avond weer. Waarin mooie gesprekken tijdens de breakout rooms naar voren zijn gekomen en bruikbare informatie met veel herkenning is verteld door onze medische psychologe. Daarnaast hebben deelnemers fijne ervaringen met elkaar gedeeld en het lijkt ook wel of dit steeds makkelijker gaat. Dit geeft veel meerwaarde aan elkaar maar ook als leermoment voor de professionals.

Als mededeling volgt dat het volgende IC- café zal worden gehouden op 20 september met als onderwerp spierzwakte. Hopelijk zal deze bijeenkomst dan weer fysiek kunnen plaatsvinden.

We sluiten de avond af en bedanken iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.

IC- café Eindhoven
Maxima medisch centrum, Veldhoven en Catharina ziekenhuis, Eindhoven

Back To Top