Stichting FCIC en IC Connect willen dat er veel meer aandacht komt voor de kwaliteit van leven na het overleven van een kritieke ziekte. Wij zetten ons daarom in voor bekendheid van PICS en voor goede IC-nazorg. En voor familiegerichte IC-zorg omdat we vinden dat aandacht voor de mens achter de kritiek zieke patiënt en voor de naasten in de uiterst stressvolle IC-periode buitengewoon belangrijk zijn.

Jaarlijks worden in Nederland ca. 80.000 mensen op de intensive care behandeld voor de gevolgen van een zeer ernstige ziekte of een zware operatie. 90% overleeft het, dankzij de hoogstaande IC-zorg. Toch kunnen veel voormalige IC-patiënten naderhand veel lichamelijke, cognitieve en psychische klachten blijven houden. Naasten kunnen een scala aan psychische problemen overhouden.

Sinds 2012 heet dit het Post Intensive Care Syndroom (PICS) en in 2018 zijn PICS en PICS-Familie erkend als nieuwe ziekten door het Ministerie van VWS, door toedoen van FCIC en IC Connect. Naar schatting 70% van de voormalig IC- patiënten en een groot deel van de naasten heeft hier last van.

Stichting FCIC zet zich in om de impact van een IC-opname voor deze IC-patiënten en naasten te beperken

Stichting FCIC behartigt samen met onze patiëntenorganisatie IC Connect de belangen van IC-patiënten en hun naasten, overal waar dat nodig is.

Dit doen we bijvoorbeeld door een intensieve lobby voor:

  • Extra aandacht voor persoons- en familiegerichte IC-zorg
  • Bekendheid van PICS en PICS-F
  • Adequate IC-nazorg voor IC-patiënten en naasten, ook voor nabestaanden

IC Connect richt zich daarnaast ook op lotgenotencontact en voorlichting.

  • IC-Cafés voor informatie, nazorg en lotgenoten contact, samen met Intensive Cares
  • IC-Hulplijn, voor informatie en ondersteuning
  • Besloten online community voor lotgenoten contact
  • Voorlichtingsactiviteiten: de website www.icconnect.nl, onze informatiefilmpjes, folders, nieuwsbrieven, de Facebook IC Connect en FCIC en LinkedIn

We blijven ons inzetten voor die honderdduizenden (voormalig) IC patienten en een veelvoud aan naasten. Samen kunnen we de impact van een IC-opname beperken.

Omdat het na overleven weer over leven moet gaan
Als je doneert, draag je hieraan bij!
Back To Top