Ic café 20-11-2023

Het derde IC-café van 2023 vond wederom plaats in verzorgingstehuis Bethanie te Ede.
Yvette van Dokkum, gezondheidszorgpsycholoog werkzaam op de afdeling medische psychologie in Ziekenhuis Gelderse Vallei, gaf een presentatie over het effect van ernstige ziekte op je psychisch functioneren, zowel voor patiënten als naasten van IC patiënten.
Een IC- patiënt kan post traumatische stressklachten ontwikkelen door een onverwachte levensbedreigende opname. Vaak weet de IC overlever na IC-opname vaak niets meer weet van de kritieke toestand waar hij/zij in zat. Familie en naasten hebben alle momenten daarentegen heel bewust mee kunnen maken en ervaren daardoor al langer  spanningen en onzekerheid. Overbelasting komt bij familie en naasten vaak voor. Hoe blijf je dan in contact met elkaar?
Het belang van een IC-dagboek, foto’s en evt. EMDR-behandeling werd besproken.
Er was veel herkenning vanuit de zaal, die vol zat met zowel jongere als oudere IC overlevers en naasten. Meermaals werd aangegeven dat het telefonisch contact na IC ontslag door IC nazorg verpleegkundige een goede steun was in begrijpen en plaatsen van klachten na IC opname. Ook een goede nazorg door huisarts werd erg gewaardeerd.
Na een korte koffiepauze was er tijd voor het uitwisselen van ervaringen. Mensen gaven aan wat hen na de IC opname geholpen had om te staan waar ze nu staan. De aanwezige stuurgroepleden schoven bij de verschillende tafels aan, er werden goede gesprekken gevoerd
Al met al een zeer geslaagde avond,

Namens alle stuurgroep leden IC Café Ede e.o.
Nellie Vlijm-Verwoert, Anne van Asselt- van de Poll, Barbara Festen

Back To Top