maandagavond 21 juni is voor het eerst een digitale IC-café georganiseerd voor de ZGV Ede e.o.

Angst

Indrukwekkend was de impact van de angst, zeker in de eerste golf. Ook het abrupt gescheiden worden van familieleden. Het geen afscheid kunnen nemen, niet weten of je elkaar terugziet. De zeer beperkte bezoekregels tijdens deze crisis. Dit waren allemaal onderwerpen waar bij stil is gestaan tijdens het IC-café. Daarnaast ontmoetten we ook dankbaarheid voor het kunnen beeldbellen, de inzet om toch contact te kunnen hebben.

Ontmoeten

Wat ons als team met name bij blijft van deze avond is de behoefte van ex-IC-patiënten en hun naasten om elkaar echt te kunnen ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast de impact van onze afgeschaalde zorg. Mensen zijn sneller naar huis gegaan, korter gaan revalideren, hebben soms minder nazorg gehad op meerdere vlakken omdat we druk waren met de covid-zorg. De post-IC-patiënt kan vaak klachten hebben, die ze zelf niet weten te duiden. En daardoor, en door de covid-19 drukte, missen ze hulp. Goede begeleiding na thuiskomst uit het ziekenhuis is zó belangrijk!

Geslaagd

Alles bij elkaar een geslaagde online bijeenkomst, maar laten we hopen dat het volgende IC-café gewoon op een locatie buiten het ziekenhuis kan.
Onderwerp: psychische klachten/PTSS na een IC-opname en het post intensive care syndroom (PICS). Namens de stuurgroep IC-café,

Yvonne Swaen en Nellie Vlijm, IC-nazorg verpleegkundigen
Barbara Festen, internist-intensivist en coördinator IC-nazorg

Back To Top