Op 17 februari organiseerde we alweer het 7e digitale IC-café waarbij deelnemers en IC-vrijwilligers elkaar via een digitale Zoom verbinding kunnen zien en spreken. Tijdens de corona crisis is het ons slechts 1 keer gelukt om nog een fysieke bijeenkomsten te organiseren. Gezien de behoefte van voormalig IC-patiënten en hun naasten aan lotgenoten contact waren we al redelijk snel overgestapt naar een digitale vorm. Dit heeft natuurlijk zijn beperkingen doordat we mensen minder persoonlijk kunnen spreken. Maar heeft ook het voordeel dat dit iedereen minder tijd kost (slechts 1-1,5uur), minder belastend dus, en ook geen reistijd (vooral als je uit een regio komt waar (nog) geen ic-cafés worden gehouden. Hierdoor kregen de digitale ic-cafés vaak een landelijk karakter. Om 18.45uur ging steeds het digitale ic-café open en om 19.00uur begonnen we tot (ongeveer) 20.00uur. Mooie van 15 minuten digitale inloop was dat deelnemers soms nog geholpen konden worden door familie met de digitale verbinding. Dit ging eigenlijk altijd goed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De thema’s waren steeds wisselend zoals: positieve gezondheid (nov 2020), fysiek herstellen na de IC; hoe doe je dat? (dec 2020), mentale gevolgen van een IC-opname (febr 2021), werkhervatting na de IC (april 2021 – 2x) delier op de IC en daarna! (juni 2021) en 2 keer over PICS na COVID-19 etc. Steeds goed bezochte IC-cafés met rond de 15-30 deelnemers (met uitschieters naar 50).

Het laatste IC-café van 17 februari had als thema: Herstellen in het 1e jaar na de IC: wat heeft u geholpen? We begonnen weer met een paar kennismakings- en ervaringsvragen, gevolgd door een korte presentatie waarbij we ook nu weer enkele onderzoeksresultaten van de MONITOR-IC studie presenteerde over problemen waar voormalig IC-patiënten mee te kampen hebben. Daarna werden weer ervaringen met elkaar gedeeld; wat voor velen, zoals iedere keer, een blijk van herkenning is. En vooral het delen wat heeft het je gebracht in positieve zin, hoe ben je eruit gekomen, wat heeft je geholpen, tips/adviezen voor anderen waren zeer waardevol; vooral dus om elkaar verder te helpen. Erg mooi en belangrijk. We hopen dat meer regio’s in Nederland IC-cafés gaan organiseren, hier is echt behoefte aan.

Op 7 april hopen we weer een fysiek IC-café te organiseren van 19.00-21.00uur (met inloop vanaf 18.30uur) in het Oud Burger Gasthuis (www.obg.nu). Het thema moeten we nog vaststellen.

Om het aantal deelnemers goed te kunnen managen (max 30 deelnemers) dient men zich hiervoor op te geven. Dan kan via ons mailadres: intensive-care-cafe.ic@radboudumc.nl

Mark van den Boogaard

(Radboudumc)

Back To Top