Het eerste ic-café in dit nieuwe jaar georganiseerd door het IC Netwerk
Nijmegen & Omstreken werd gehouden op 6 februari. Het thema was dit keer: Psychische
problemen na de Intensive Care.

De eerste gasten arriveerde alweer vroeg en nadat iedereen voorzien was van
koffie/thee en lekkers (gemaakt door een van de ic-café vrijwilligers) werd om 19.00uur
gestart. Eerst werden er weer inleidende vragen gesteld aan alle aanwezigen. Dit laat
altijd weer duidelijk zien dat problemen/klachten die mensen ervaren na de intensive
care bij velen voorkomt, en dat ze dus niet de enige zijn.

Hierna werden een paar resultaten gepresenteerd van de MONITOR-IC studie voor wat
betreft de psychische problemen die mensen ervaren. Duidelijk is dat psychische
problemen geregeld voorkomen na de intensive care, ook bij de naasten.
Daarna volgde een interview met Daphne Bolman; zij vertelde over haar IC ervaring en
hoe dit haar leven lang heeft beïnvloed ontroerde (zie ook het laatste verhaal in het
boek: Impact van Intensive Care; zie foto), en nog steeds. Indrukwekkend gesprek werd
het wat veel toehoorders diep. Vooral ook door haar openheid hierover. Een goede tip
die Daphne gaf over hoe zij weer perspectief in haar leven had gekregen was door
gebruik te maken van het Waardenkompas.

 

 

 

 

 

 

Vervolgens werd aan de hand van een 4-tal stellingen/vragen hierna aan de tafels
verder gepraat over dit onderwerp steeds in de aanwezigheid van een vrijwilliger van
het ic-café. Om 21.00uur werd het onderwerp, en dus dit ic-café gesloten.

BELANGRIJK: het thema voor het volgende ic-café is gewijzigd in: Lichamelijk herstellen
na de IC-opname en is op 2 april 2020 van 19.00-21.00uur (met vrije inloop vanaf
18.30uur) in het Oud Burger Gasthuis (www.obg.nu).
(thema: Terug aan het werk na de Intensive Care; is verzet naar ic-café van 4 juni)

U bent van harte welkom en u hoeft zich vooraf niet aan te melden. Koffie/thee met iets
lekkers staat klaar vanaf 18.30uur.

 

Back To Top