IC Café

Op 12 december werd het 4e ic-café van het IC Netwerk Nijmegen&Omstreken georganiseerd. Deze keer was het thema: Verschil in beleving van de IC-opname tussen patiënt en naaste. De eerste gasten kwamen al vroeg aan en hadden zelfs heerlijke taarten/cakes gebakken voor de aanwezigen; dank hiervoor.

De avond zag er deze keer anders dan anders uit, op vrijwillige basis gingen voormalig ic-patiënten apart zitten van de naasten om zo beter hun eigen ervaring te kunnen delen met andere tafelgenoten. Maar er waren ook nog tafels waar de patiënt/naaste bij elkaar aan tafel konden zitten. Aan iedere tafel zaten ook nog 1 of meer vrijwilligers (allen met een ic-achtergrond) om waar nodig vragen te beantwoorden of het gesprek te leiden. Er werden intensieve gesprekken gevoerd aan de hand van een 3-tal vragen. Alhoewel er een pauze was ingelast werd er nog steeds druk doorgepraat. En direct daarna werden enkele resultaten van de MONITOR-IC studie gepresenteerd. Dit op verschillende verzoeken bij de vorige ic-cafés.

Na afloop hiervan werd nog druk doorgesproken over deze resultaten en werd vooral de link ook gelegd naar de problemen van de mensen die aanwezig waren bij dit ic-café. De aanwezigen waren enthousiast over deze opzet, de vele gesprekken die ze hadden gevoerd en om hun ervaringen te kunnen delen. Na afloop werd nog het pas uitgekomen boekje van de FCIC: Impact van Intensive Care met 22 verhalen van IC ervaringsdeskundige overhandigd aan Bianca Verbon-Huitink (vrijwilligster ic-café die afscheid neemt vanwege een andere baan) en aan Bertine Lahuis (voorzitter Raad van Bestuur Radboudumc) welke als anonieme persoon aanwezig was.

Het thema voor het volgende IC-café is: Psychische problemen na de IC-opname en is op 6 februari 2020 van 19.00-21.00uur (met vrije inloop vanaf 18.30uur) in het Oud Burger Gasthuis (www.obg.nu).

U bent van harte welkom en u hoeft zich vooraf niet aan te melden. Koffie/thee met iets lekkers staat klaar vanaf 18.30uur.

Back To Top